สภาพอากาศวันสงกรานต์ ไทยตอนบนร้อนถึงร้อนจัด ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

11 เม.ย. 2565 | 17:27 น.

สภาพอากาศวันนี้ -15 เม.ย.กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์วันสงกรานต์ปีนี้ร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ต่อมาในวันที่ 16-17 เม.ย.ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศวันนี้ -17 เมษายน 2565 (พยากรณ์อากาศล่วงหน้า) โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 หรืออากาศตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ - 15 เม.ย. 65 ประเทศไทยตอนบน มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้ 

 

สภาพอากาศวันสงกรานต์ ไทยตอนบนร้อนถึงร้อนจัด ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

 

ส่วนในช่วงวันที่ 16 - 17 เม.ย. 65 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรง สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น

 

สภาพอากาศวันสงกรานต์ ไทยตอนบนร้อนถึงร้อนจัด ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

อนึ่ง พายุโซนร้อน “เมกี” และ “มาลากัส” บริเวณตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มเคลื่อนที่ทางเหนือ โดยพายุทั้งสองนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

 

ข้อควรระวัง  
วันที่ 16 - 17 เม.ย. 65 

 • ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น และโปรดระมัดระวังในขณะที่เดินทางสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

 

 

ภาคเหนือ
วันที่ 11-15 เม.ย. 65 

 • อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-40 องศาเซลเซียส

วันที่ 16-17 เม.ย. 65 

 • อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง  อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียส  ลมใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

 

สภาพอากาศวันสงกรานต์ ไทยตอนบนร้อนถึงร้อนจัด ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 11-15 เม.ย. 65 

 • อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 -40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

วันที่ 16 - 17 เม.ย. 65 

 • อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23- 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส  ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

 

สภาพอากาศวันสงกรานต์ ไทยตอนบนร้อนถึงร้อนจัด ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ภาคกลาง    

 • อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ตลอดช่วง

วันที่ 16 - 17 เม.ย. 65 

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

 

ภาคตะวันออก    

 • อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

 • ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล    

 • อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ตลอดช่วง

วันที่ 11 - 15 เม.ย. 65

 • มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ลมใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

วันที่ 16 - 17 เม.ย. 65

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

สภาพอากาศวันสงกรานต์ ไทยตอนบนร้อนถึงร้อนจัด ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง