svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

น้ำท่วมภาคใต้ เช็คพื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง วันนี้ที่ไหนบ้าง

07 เมษายน 2565

ปภ.รายงานยังมีพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ 2 จังหวัด แจ้งเตือนภัยพื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง/น้ำท่วมขัง วันที่ 7 เมษายน 2565 มี จังหวัดไหนบ้าง เช็คเลย

น้ำท่วมภาคใต้  วันที่ 7 เม.ย.65 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลของลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่งผลให้มีน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในห้วงวันที่ 5 - 7 เมษายน 2565 เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง และชุมพร รวม 19 อำเภอ 69 ตำบล 447 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 21,669 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

 

น้ำท่วมภาคใต้ เช็คพื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง วันนี้ที่ไหนบ้าง

 

ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 2 จังหวัด 14 อำเภอ 54 ตำบล 405 หมู่บ้าน ดังนี้

1.นครศรีธรรมราช เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสิชล อำเภอขนอม อำเภอนบพิตำ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอพิปูน อำเภอพรหมคีรี อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอปากพนัง อำเภอชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอท่าศาลา และอำเภอเชียรใหญ่ รวม 49 ตำบล 369 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 20,376 ครัวเรือน

 

2.สุราษฎร์ธานี เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ และอำเภอดอนสัก รวม 5 ตำบล 36 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 473 ครัวเรือน

รายงานข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น.

 

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง/น้ำท่วมขัง

 

  • ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อ.กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก) และนครศรีธรรมราช (อ.สิชล ขนอม นบพิตำ เมืองฯ พิปูน พรหมคีรี ร่อนพิบูลย์ ปากพนัง ชะอวด จุฬาภรณ์ ท่าศาลา เชียรใหญ่)

 

ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ ระมัดวังการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทาง ส่วนพื้นที่ริมลำน้ำให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง และเตรียมขนย้ายทรัพย์สินไปยังที่สูง

 

น้ำท่วมภาคใต้ เช็คพื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง วันนี้ที่ไหนบ้าง

 

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ (PM 2.5)ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ

 

ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อ.เมืองฯ แม่สะเรียง) และน่าน (อ.เฉลิมพระเกียรติ)

 

ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย (อ.เชียงของ) เชียงใหม่ (อ.เมืองฯ แม่แจ่ม เชียงดาว) ลำปาง (อ.แม่เมาะ) แพร่ (อ.เมืองฯ) และตาก (อ.แม่สอด) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองคาย (อ.เมืองฯ) บึงกาฬ (อ.เมืองฯ) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร (เขตภาษีเจริญ หนองแขม)

 

ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางที่โล่งแจ้ง และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

 

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM