ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด โมเดอร์นา-ไฟเซอร์ ฟรี ใน กทม.-นนทบุรี อัพเดทที่นี่ 

06 เมษายน 2565

อัพเดทจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี "โมเดอร์นา-ไฟเซอร์" เข็ม 3, เข็ม 4 ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าเข้ารับบริการที่หน่วยฉีดวัคซีนใน กทม.- นนทบุรี เช็ครายละเอียดล่าสุดได้ที่นี่   

ฐานเศรษฐกิจ อัพเดตจุดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิดฟรี เข็มกระตุ้น เข็ม 3 และ เข็ม 4 ในกทม. และจังหวัดนนทบุรี เป็น วัคซีน ไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา ซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้ในเดือนเมษายน 2565 นี้ มีรายละเอียดดังนี้

1.โรงพยาบาลรามาธิบดี

แจ้งขยายเวลาลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ( Moderna) สำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันต่อไปนี้ วันที่ 24 เม.ย.65, 22 พ.ค.65 และ 5 มิ.ย.65 ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่นี่

หมายเหตุ : 

 • ผู้สั่งจองวัคซีนไว้ล่วงหน้าสามารถทำการนัดการจองเพื่อเข้ารับวัคซีนได้ในวันดังกล่าวข้างต้น 
 • โดยระบุหมายเลขการจองวัคซีน ชื่อ นามสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยการสแกน QR Code 
 • สามารถเปลี่ยนชื่อผู้รับวัคซีนได้ก่อนการเข้าระบบลงนัดวันฉีด เมื่อลงวันนัดในระบบแล้วระบบจะล็อกไม่ให้เปลี่ยนชื่อผู้รับวัคซีน
 • สามารถเลื่อนวันนัดการรับวัคซีนในระบบได้ก่อนวันฉีดจริงอย่างน้อย 3 วัน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันราชการ เวลา 09.00-16.00 น. 

รพ.รามาธิบดี ขยายเวลาลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

2.โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 

เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนโควิ-19 เข็ม 1, 2 หรือเข็มกระตุ้น เข็ม 3, 4 (Pfizer) และเข้ารับวัคซีนตามวันและเวลาที่ รพ.กำหนด

สำหรับวัคซีนเข็มกระตุ้นควรเว้นระยะห่างจากเข็ม 2 หรือ 3 ไม่น้อยกว่า 3 เดือน เปิดลงทะเบียนจองผ่านลิงค์คลิก ที่นี่ หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน VAJIRA COVID LINE (เฉพาะวันเวลาทำการ) โทร. 022443949

รพ.วชิรพยาบาล เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

3.โรงพยาบาลราชวิถี 

เปิดให้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน Pfizer เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันก่อนกลับบ้าน รับเทศกาลสงกรานต์

กลุ่มเป้าหมาย : เข็มกระตุ้น

 • สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • เคยได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบทั้ง 2 เข็ม ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป
 • สูตรไขว้ Sinovac หรือ Sinopharm กับ AstraZeneca หรือ Pfizer ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป หรือ
 • ผู้ที่เคยได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm ครบโดส ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป

เข็มที่ 4

 • สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่เคยได้รับวัคซีนเข็ม 3 ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คลิก ที่นี่

รพ.ราชวิถีเปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนฟรี


4.ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เปิดให้บริการวัคซีนโควิด-19 ทุกเข็ม ทั้งเข็ม 1, 2, 3, 4 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) และ แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ทั้งคนไทย แรงงานต่างด้าว และชาวต่างชาติ 

ทั้งเปิดวอล์คอิน  (Walk in) และลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนล่วงหน้าผ่านเครือข่ายมือถือประมาณ 1,200 คน/วัน ในเวลา 09.00 น. – 16.00 น.ของทุกวันตั้งแต่วันนี้และตลอดเดือนเมษายน (ยกเว้นวันเสาร์- อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชั้น 6 โซน B, C 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอ็ม บี เค คอนแทคท์ เซ็นเตอร์ 1285

 

สบยช. เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนฟรีผ่านเครือข่ายมือถือ

 

5.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

ขอเชิญประชาชนทั่วไป อายุ 12 ปีขึ้น ที่มีความต้องการฉีดวัคซีนเข็ม 2 - 4 ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน

 • ผู้ที่จะรับเข็ม 2 จะต้องฉีด Sinovac, Sinopharm, Pfizer มาแล้วอย่างน้อย 1 เดือน หรือฉีด Astra Zeneca มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 • ผู้ที่จะรับเข็ม 3 จะต้องฉีดวัคซีนเข็ม 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ยกเว้น หากฉีด Sinovac หรือ Sinopharm ให้ฉีดเข็ม 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน
 • ผู้ที่จะรับเข็ม 4 จะต้องฉีดเข็ม 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ 

วัน-เวลา-สถานที่รับวัคซีน : วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00 น. อาคารเจ้าสัว โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า