4 ยารักษาโควิด คุณสมบัติ ค่ารักษาต่อคอร์สเท่าไหร่ ยี่ห้อไหนถูกสุด

22 มี.ค. 2565 | 03:00 น.

ยารักษาโควิด ฟาวิพิราเวียร์ เรมดิซิเวียร์ โมลนูพิราเวียร์ แพกซ์โลวิด เป็นยาที่ใช้ในประเทศไทย มีคุณสมบัติอย่างไร เหมาะกับใคร ค่ารักษาต่อคอร์สเท่าไหร่ ยี่ห้อไหนถูกสุด ตรวจสอบได้ที่นี่

อย่างที่ทราบกันดีว่า ตอนนี้ไทยมี ยารักษาโควิด 4 ยี่ห้อ ประกอบด้วย  ฟาวิพิราเวียร์  เรมดิซิเวียร์ โมลนูพิราเวียร์  แพกซ์โลวิด

โดยกระทรวงสาธารณสุข เตรียมนำเข้า ยาแพกซ์โลวิด รักษาผู้ป่วยโควิด กลางเดือนเมษายนนี้

กรมการแพทย์ เปิดข้อมูลยารักษาโควิด 4 ชนิด  โดยระบุว่า ชี้ แต่ละตัวมีข้อดีข้อจำกัดต่างกัน เตรียมปรับปรุงแนวทางการรักษาอีกสัปดาห์หน้า

เปรียบยารักษาโควิด

ยาฟาวิพิราเวียร์

ใช้มาแล้ว 2 ปี ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส ทำให้เชื้อไวรัสเปลี่ยนแปลงไป ข้อมูลล่าสุดพบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับยาฟาวิพิราเวียร์มีอาการดีขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับ โดยเฉพาะในช่วง 14 วัน สัดส่วนอาการดีขึ้น 86.9%

ราคาคอร์สละ 800 บาท

 

ยาเรมดิซิเวียร์

  • ออกฤทธิ์ตำแหน่งเดียวกับยาฟาวิพิราเวียร์  
  • อย.สหรัฐฯให้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน โดยให้ทางหลอดเลือดดำ
  • มีประโยชน์ในกลุ่มคนที่รับประทานไม่ได้ มีปัญหาการดูดซึม สามารถใช้ได้ในหญิงตั้งครรภ์ 
  • ผู้ป่วยมีอาการลดลง นอน รพ.ลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มที่รับยาหลอก โดยกลุ่มรับยาเรมดิซิเวียร์พบนอน รพ. 10 วัน กล่มที่รับยาหลอกนอน รพ. 15 วัน

ราคาคอร์สละ  1,512 บาท

 

โมลนูพิราเวียร์

  • ออกฤทธิ์จุดเดียวกันกับฟาวิพิราเวียร์
  • ช่วยให้ผู้ป่วยลดความเสี่ยงการเกิดอาการรุนแรง โดยขนาดยาคือ 800 มิลลิกรัม (มก.) แบ่งเป็น 200 มก. จำนวน 4 แคปซูล รับประทานทุก 12 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 5 วัน รวม 40 แคปซูลต่อคน 
  • อยู่ในกระบวนการเตรียมพร้อมกระจายหลังอนุมัติจากอีโอซี สธ. และ ศบค.

ราคาคอร์สละ 10,000 บาท

 

แพกซ์โลวิด

  • ออกฤทธิ์ที่เอนไซม์ทำให้เชื้อลดจำนวนลง ไม่สามารถเกิดผลกับโรคได้ ยานี้ประกอบด้วยยา 2 ตัว คือ Nirmatrelvir 150 มก. และ Ritonavir 100 มก. รับประทาน Nirmatrelvir 2 เม็ด และ Ritonavir 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน
  • ช่วยลดความเสี่ยงการนอน รพ.ลง 88% กรณีให้ยาภายใน 5 วันหลังมีอาการ มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีการสำรองสำหรับประชาชน 
  • อยู่ระหว่างจัดหา 

ราคาคอร์สละ 10,000 บาท