ปภ.เผยยังมีอุทกภัยในภาคใต้ 2 จังหวัด เปิดพื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง

03 มี.ค. 2565 | 03:40 น.

ปภ.เผยยังมีอุทกภัยในภาคใต้ 2 จังหวัด นราธิวาส และปัตตานี รวม 10 อำเภอ เปิดพื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง/น้ำท่วมขัง วันที่ 3 มี.ค.65

เกาะติด"ข่าวน้ำท่วม" วันที่ 3 มี.ค.65 เวลา 09.50 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) รายงานจากอิทธิผลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ส่งผลให้ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ ในห้วงวันที่ 25 ก.พ. – 3 มี.ค. 65 ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ยะลา นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี สงขลา และตรัง รวม 44 อำเภอ 227 ตำบล 1,122 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 59,563 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 1 ราย

 

ปัจจุบันยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส และปัตตานี รวม 10 อำเภอ 55 ตำบล 264 หมู่บ้าน 9,419 ครัวเรือน สถานการณ์ในภาพรวมจังหวัดนราธิวาสระดับน้ำลดลง ขณะที่จังหวัดปัตตานีระดับน้ำทรงตัว 

ปภ.เผยยังมีอุทกภัยในภาคใต้ 2 จังหวัด เปิดพื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง

 

ปภ.รายงานคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2565

 

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง/น้ำท่วมขัง

  • ภาคใต้ จังหวัดปัตตานี (อ.เมืองฯ หนองจิก ยะรัง ทุ่งยางแดง สายบุรี ไม้แก่น ยะหริ่ง) และนราธิวาส (อ.สุไหงโก-ลก สุไหงปาดี เมืองฯ)

 

พื้นที่เฝ้าระวังทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง

  • ภาคกลาง จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร
  • ภาคใต้ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส

 

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ (PM2.5 ) ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพะดับถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ

 

ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ

  • ภาคเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน (อ.เมืองฯ)

 

ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

  • ภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อ.แม่สะเรียง) เชียงใหม่ (อ.เมืองฯ แม่แจ่มเชียงดาว) ลำปาง (อ.เมืองฯ แม่เมาะ) ลำพูน (อ.เมืองฯ) น่าน (อ.เมืองฯ) แพร่ (อ.เมืองฯ) พะเยา (อ.เมืองฯ) ตาก (อ.เมืองฯ แม่สอด) อุตรดิตถ์ (อ.เมืองฯ) สุโขทัย (อ.เมืองฯ) พิษณุโลก (อ.เมืองฯ) กำแพงเพชร (อ.เมืองฯ) พิจิตร (อ.เมืองฯ) และเพชรบูรณ์ (อ.เมืองฯ)
  1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย (อ.เมืองฯ) หนองคาย (อ.เมืองฯ) และบึงกาฬ (อ.เมืองฯ)
  • ภาคกลาง จังหวัดสระบุรี (อ.เฉลิมพระเกียรติ)

 

ภาพและข้อมูลจาก : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM