รพ. วิมุต เปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็ก 5-11 ปีฟรี

20 ก.พ. 2565 | 13:22 น.

ฉีดวัคซีนเด็กฟรี! รพ. วิมุต เปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ Pfizer เด็กอายุ 5-11ปี พร้อมให้ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine)เพื่อเช็กก่อนฉีด ตรวจสอบเงื่อนไขรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่

โรงพยาบาลวิมุต เปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer สำหรับเด็กอายุ 5 -11 ปี โดยสามารถปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine)หมอเด็กฟรี! จำนวนจำกัด ทั้งนี้เพื่อเช็กก่อนฉีด ซึ่งผู้ปกครองหรือเด็กที่ต้องการฉีดวัคซีนสามารถลงทะเบียนฉีดได้ตั้งแต่วันนี้ผ่าน วิมุต แอปพลิเคชัน  ทั้งนี้รพ.ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่นัดหมายเท่านั้น ไม่รับเคส Walk in

 

สำหรับเงื่อนไขการเข้ารับวัคซีนโควิด -19  มี 3 ขั้นตอนดังนี้ 


1.นำประวัติการรักษา หรือผล Lab ที่มี และยาเดิมที่ทานอยู่ปรึกษาแพทย์ผ่านทางออนไลน์ ( Telemedicine) สามารถจองคิวนัดหมายผ่านวิมุต แอปพลิเคชัน โดยดาวน์โหลด ViMUT Application 

ทั้งนี้สามารถเข้าระบบปรึกษาแพทย์ออนไลน์ Telemedicine ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยกดเลือก วันจองคิวปรึกษาแพทย์ออนไลน์ วันที่ 20 - 24 ก.พ. 65 (เท่านั้น)หากจองในนามผู้ปกครอง โปรดระบุชื่อเด็ก /วัน เดือน ปี เกิด/ อายุ มาในช่องข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการรับบริการ Telemedicine

 

2.หลังได้รับบริการปรึกษาแพทย์แล้ว สามารถเลือกวันฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 ก.พ. 65 (เจ้าหน้าที่พยาบาลลงคิวให้)

 

3.เข้ารับฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่นัดหมาย
 

หากไม่ต้องการพบแพทย์ออนไลน์ก่อนฉีดวัคซีน สามารถทำนัดหมายได้ด้วยตนเองผ่าน ViMUT Application (เข้าจองคิวในระบบได้ตั้งแต่วันนี้ โดยเลือกวัน - เวลา ที่ท่านต้องการ รอบนี้เปิดวันที่ 22 - 28 ก.พ. 65 เท่านั้น)
 

รพ. วิมุต เปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็ก 5-11 ปีฟรี