สลากออมสินดิจิทัล 1ปี เพิ่มรางวัลพิเศษรวม 20 ล้านบาท

03 ก.พ. 2565 | 07:09 น.

ธนาคารออมสิน จัดแคมเปญสำหรับลูกค้าที่ซื้อสลากออมสินดิจิทัล 1 ปีผ่านแอป MyMo ด้วยการเพิ่มรางวัลพิเศษ 20 รางวัล รางวัลละ 1 ล้านบาท รวมมูลค่า 20 ล้านบาท ตรวจสอบระยะเวลาแคมเปญและการออกรางวัลที่นี่

ธนาคารออมสิน จัดแคมเปญพิเศษภายใต้โครงการ “สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ฉลองปีใหม่ 2565” โดยลูกค้าที่ซื้อสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ผ่านแอปฯ MyMo ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 - 15 มีนาคม 2565 จะได้ลุ้นรางวัลต่อที่ 2 ซึ่งทางธนาคารออมสินได้เพิ่มรางวัลพิเศษจำนวน 20 รางวัล ๆ ละ 1 ล้านบาท มูลค่ารวม 20 ล้านบาท

 

“สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ฉลองปีใหม่ 2565”
 

สำหรับรายละเอียดของโครงการ “สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ฉลองปีใหม่ 2565”มีดังต่อไปนี้

 

ระยะเวลาโครงการ    

  • สามารถซื้อสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ฉลองปีใหม่ 2565 ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 15 มีนาคม 2565

 

วงเงินโครงการ    

  • 24,000 ล้านบาท

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ 

   
1.ต้องเป็นผู้ฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ในระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 15 มีนาคม 2565 เท่านั้น


2. ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย
 

สิทธิพิเศษของโครงการ

  • เพิ่มรางวัลพิเศษ รางวัลละ 1 ล้านบาท จำนวน 20 รางวัล รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 20 ล้านบาท โดยกำหนดงวดและหมวดอักษรของรางวัลพิเศษ ทั้ง 20 รางวัล

 

การออกรางวัลพิเศษ (ออกรางวัลจำนวน 2 ครั้ง)

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มีนาคม 2565 จำนวน 10 รางวัล รวม 10 ล้านบาท
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 16 เมษายน 2565 จำนวน 10 รางวัล รวม 10 ล้านบาท

 

การรับเงินรางวัลพิเศษ

  • โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน ในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล