โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อรายใหม่สูงสุด กทม.ทะลุพันรายจังหวัดเดียว

03 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวโควิดวันนี้ เช็กรายชื่อจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด 10 อันดับแรก อันดับหนึ่ง กรุงเทพฯ 1,432 ราย อันดับ 2 สมุทรปราการ 854 ราย ตามด้วยชลบุรี 399 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,172 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

 

  • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 8,855 ราย
  • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 34 ราย 
  • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 61 ราย
  • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 222 ราย

โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อรายใหม่สูงสุด กทม.ทะลุพันรายจังหวัดเดียว

 

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศ(ตั้งแต่ปี 63) มีจำนวน 2,465,723 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 84,413 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 2,359,082 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 7,832 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 21 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ปี 63) 22,228 ราย

10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด

1.กรุงเทพมหานคร 1,432 ราย สะสม(1 -3 ก.พ.65) 31,581 ราย

2.สมุทรปราการ 854 ราย สะสม(1 -3 ก.พ.65) 19,966 ราย

3.ชลบุรี 399 ราย สะสม(1 -3 ก.พ.65) 18,507 ราย

4.ภูเก็ต 395 ราย สะสม(1 -3 ก.พ.65) 11,641 ราย

5.นนทบุรี 324 ราย สะสม(1 -3 ก.พ.65) 10,807 ราย

6.นครศรีธรรมราช 194 ราย สะสม(1 -3 ก.พ.65) 5,163 ราย

7.มหาสารคาม 193 ราย สะสม(1 -3 ก.พ.65) 2,596 ราย

8.ปทุมธานี 179 ราย สะสม(1 -3 ก.พ.65) 5,792 ราย

9.ศรีสะเกษ 175 ราย สะสม(1 -3 ก.พ.65) 3,775 ราย

10.ระยอง 175 ราย สะสม(1 -3 ก.พ.65)  4,079 ราย

 

โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อรายใหม่สูงสุด กทม.ทะลุพันรายจังหวัดเดียว
     

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19