svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ส.เพื่อนชุมชน เสริมทักษะให้บุคลากรการศึกษาเผชิญเหตุรับมือสารเคมีรั่วไหล

01 กุมภาพันธ์ 2565

ส.เพื่อนชุมชน เสริมทักษะให้บุคลากรการศึกษาเผชิญเหตุรับมือสารเคมีรั่วไหล พร้อมมอบอุปกรณ์หลบภัยสารเคมีให้โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี และสมาชิกในกลุ่มไอสาม

 

ฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ แนวทางการปฏิบัติขั้นตอนการอพยพหนีภัยจากเจ้าหน้าผู้เชี่ยวชาญให้กับบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้

 

และสร้างทักษะในการช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง หากเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานอุตสาหกรรม หรืออุบัติเหตุจากการขนส่ง 

 

ทั้งนี้ ยังส่งมอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการหลบภัยสารเคมี ให้แก่โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

 

 

อย่างไรก็ตาม การเตรียมความพร้อมรับมือกรณีอุบัติภัยสารเคมีรั่วไหลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมอุบัติภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานของสมาคมเพื่อนชุมชนที่ปีนี้ยังเดินหน้าดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทั้งด้านสุขภาพ  การศึกษาของเยาวชน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

 

และสานต่อโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับชุมชนควบคู่ไปกับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนระยองสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ 5 (Happiness) เป็นต้นแบบ เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมในอนาคต

 

สำหรับสมาคมเพื่อนชุมชนนั้น ก่อตั้งจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง (กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี กลุ่ม บ. ดาวประเทศไทย และจีพีเอสซี )  ปัจจุบันมีสมาชิก รวม 17 กลุ่มบริษัท 

 

 

ส.เพื่อนชุมชน มอบอุปกรณ์หลบภัยสารเคมี รร.ระยองวิทยาคมฯ