โควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ 236 ราย สะสม 1-29 ม.ค. 6,636 ราย

30 ม.ค. 2565 | 07:00 น.

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,444 ราย พบผู้ติดเชื้อเดินทางจากต่างประเทศ 236 ราย ผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ ตั้งแต่ 1-29 ม.ค.65 สะสม 6,636 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,444 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

 

  • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 8,133 ราย
  • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 54 ราย 
  • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 21 ราย
  • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 236 ราย

โควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ 236 ราย สะสม 1-29 ม.ค. 6,636 ราย

 

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศ(ตั้งแต่ปี 63) มีจำนวน 2,432,534 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 84,542 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 2,325,835 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 7,829 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 12 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ปี 63) 22,157 ราย

ผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 236 ราย 10 อันดับแรก ได้แก่ รัสเซีย 87 ราย คาซัคสถาน 39 ราย เยอรมนี 8 ราย สวีเดน 7 ราย อินเดีย 6 ราย  อิสราเอล 6 ราย ฮังการี 5 ราย  สหราชอาณาจักร 5 ราย และซาอุดิอารเบีย 4 ราย

 

โควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ 236 ราย สะสม 1-29 ม.ค. 6,636 ราย โควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ 236 ราย สะสม 1-29 ม.ค. 6,636 ราย

 

จำนวนผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ ตั้งแต่ 1-29 ม.ค.65 สะสม 6,636 ราย แยกเป็น Test & Go 2,682 ราย Sandbox 3,232 ราย และ Quarantine 722 ราย

 

โควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ 236 ราย สะสม 1-29 ม.ค. 6,636 ราย

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19