ลงทะเบียน Test & Go เริ่ม 1 ก.พ. ย้ำต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเคร่งครัด

28 ม.ค. 2565 | 07:04 น.

ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ย้ำ วันลงทะเบียน Test & Go เริ่ม 1 ก.พ.นี้ ผู้เดินทางต้องผ่านการประเมิน ตรวจสอบหลักฐานอย่างเข้มงวด พร้อมปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. แถลงข่าว ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 28 มกราคม 2565 ย้ำถึงกรณีการลงทะเบียน Test & Go วันที่ 1 ก.พ.65 เป็นวันเริ่มต้นในการอนุญาตให้ลงทะเบียน โดยเน้นย้ำนักท่องเที่ยว หรือคนไทยที่เดินทางกลับบ้าน เริ่มลงทะเบียนได้ในวันดังกล่าว

 

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์

จะมีกระบวนการประเมินตรวจสอบคุณสมบัติ ใช้เวลาไม่เกิน 7 วัน ในการประเมินสำเร็จ และจะอนุญาตให้เดินทางได้ โดยที่การประเมินจะมีความเข้มงวดในการตรวจสอบหลักฐาน ทั้งการได้รับวัคซีน และในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะร่วมมือกับโรงแรม ที่พัก สถานที่ประกอบการ ตรวจสอบการชำระค่าที่พักของผู้เดินทางว่าถูกต้องหรือไม่ 

 

รวมทั้งนักท่องเที่ยวจะถูกกำหนดการเดินทางอย่างเข้มงวด และปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขที่กำหนด คือการตรวจ RT-PCR ซ้ำ ครั้งที่ 2 อย่างเคร่งครัดด้วย ถ้าพบการติดเชื้อ นักท่องเที่ยวจะมีประกันคุ้มครอง ครอบคลุมการรักษาอย่างเบ็ดเสร็จ

 

พร้อมฝากไปยังสถานประกอบการที่เป็น SHA+ บุคลากรต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีน 100% รวมทั้งมีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการในการรับตรวจ RT-PCR  ให้กับนักท่องเที่ยว เมื่อพบผลตรวจเป็นบวกจะช่วยดูแลในกระบวนการรักษาสำหรับนักท่องเที่ยวต่อไปด้วย

 

“การที่เราจะอยู่กับโควิด - 19 ได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งเศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนได้ ขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตา นอกจากจะดูแลสุขภาพตนเอง คนใกล้ชิด คนในครอบครัว ประชาชนสามารถเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญ หากพบเห็นนักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือแม้แต่สถานบริการหละหลวมมาตรการ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างถูกต้อง เพื่อให้ทุกคน รวมทั้งตนเองและครอบครัวปลอดภัย” ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าว