svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

โควิดชลบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 335 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

25 มกราคม 2565

โควิดชลบุรี วันนี้ 26 ม.ค.65 ติดเชื้อรายใหม่ 335 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม(ระลอกเดือนม.ค.65) 15,283 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย มีบุคคลทางการแพทย์ติดเชื้อ 6 ราย

โควิดชลบุรี วันที่ 25 ม.ค.65 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 335 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม(ระลอกเดือนม.ค.65) 15,283 ราย รักษาหายเพิ่ม 689 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย อำเภอบางละมุงพบติดเชื้อรายใหม่มากที่สุด 144 ราย  รองลงมาอำเภอเมืองชลบุรี 75 ราย ตามด้วยศรีราชา 68 ราย  

 

 

 


 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อโควิด-19

 

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 18 ราย สะสม 630 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 170 ราย

 

2. CLUSTER ที่พักแรงงาน บริษัท ชัยพัฒน์พัทยาก่อสร้าง จำกัด อ.บางละมุง 10 ราย สะสม 10 ราย

3. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 16 ราย

 

4. บุคลากรทางการแพทย์ 6 ราย

 

5. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 5 ราย ดังนี้

5.1 กทม. 2 ราย

5.2 จังหวัดจันทบุรี 1 ราย

5.3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ราย

5.4 จังหวัดสมุทรปราการ 1 ราย

 

6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

6.1 ในครอบครัว 96 ราย

6.2 จากสถานที่ทำงาน 41 ราย

6.3 บุคคลใกล้ชิด 12 ราย

6.4 ร่วมวงสังสรรค์ 1 ราย

 

7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 17 ราย

 

9. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 113 ราย

 

ณ วันที่ 26 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,844,925 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 7,093 คน ปอดอักเสบ 27 ราย ใส่ท่อหายใจ 3 ราย และเสียชีวิต 8 ราย

 

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 95,578 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 388,570 คน รวม 484,148 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 322 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 7,868 คน ปอดอักเสบ 18 ราย ใส่ท่อหายใจ 7 ราย และเสียชีวิต 10 ราย

 

สำหรับวันนี้ พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย (อายุ 64 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน (มีประวัติการรับวัคซีนหนึ่งเข็ม เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564)