ลงทะเบียนวัคซีนโควิดเข็ม 3 “นนท์ booster" เปิดฉีดแอสตร้าเซนเนก้า 8000 คน

21 ม.ค. 2565 | 07:13 น.

ลงทะเบียนวัคซีนโควิดเข็ม 3 “นนท์ booster" เปิดฉีดวัคซีนโควิดแอสตร้าเซนเนก้า เป็นเข็มกระตุ้น จำนวน 8000 คน เช็คเงื่อนไข

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เเจ้งว่า “นนท์ booster" จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น AstraZeneca (เข็มกระตุ้น)  ไม่จำกัดสัญชาติและไม่จำกัดที่พักอาศัย เป็นไปตามสูตรของกรมควบคุมโรคหลังจากที่ท่านฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็ม 3  อีก 3 เดือน ท่านจะได้รับเข็ม 4  เป็นวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer

เงื่อนไข

  • ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm มาครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ก่อนวันที่  27 ธันวาคม 2564
  • ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เป็นเข็ม 1 และ ฉีด AstraZeneca เป็นเข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 ก่อนวันที่  27 ตุลาคม  2564 ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21-24 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)
  • ฉีดวัคซีนที่ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกตใหญ่ วันที่ 27 มกราคม 2565 จำนวน 8,000 คน

อย่างไรก็ตามเป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจนให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

ลงทะเบียนวัคซีนโควิดเข็ม 3 “นนท์ booster\" เปิดฉีดแอสตร้าเซนเนก้า 8000 คน