โควิดวันนี้ เสียชีวิตเพิ่ม 13 ราย ทั้งหมดเป็นผู้มีอายุเกิน 60 ปี

17 ม.ค. 2565 | 06:12 น.

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,929 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 13 ราย เป็นผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี 13 ราย คิดเป็น 100% พบติดจากคนใกล้ชิด 6 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศ วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,929 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

 

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 6,670 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 43 ราย 
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 7 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 209 ราย

โควิดวันนี้ เสียชีวิตเพิ่ม 13 ราย ทั้งหมดเป็นผู้มีอายุเกิน 60 ปี

 

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 มี จำนวน2,331,414 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 82,210 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 2,227,266 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 5,255 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 13 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 21,938 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 17 มกราคม 2565 จำนวน 13 ราย แยกเป็นชาย 7 ราย หญิง 6 ราย ค่ากลางอายุ 82 ปี(69-92 ปี) เป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 13 ราย คิดเป็น 100 %  พบติดเชื้อจากคนใกล้ชิด 6 ราย

 

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ

 • ความดันโลหิตสูง (2) 
 • เบาหวาน (2) 
 • ไขมันในเลือดสูง (4)
 • อ้วน (1)
 • โรคไต (3) 
 • ติดเตียง (0)
 • จากพื้นที่เสี่ยง(0)
 • อาศัยพื้นที่ระบาด(7)
 • อาชีพเสี่ยง(0)
 • ติดจากคนใกล้ชิด(6) : คนรู้จัก(2) ,ครอบครัว(4)
 • เสียชีวิตก่อนพบเชื้อ(2)

 

โควิดวันนี้ เสียชีวิตเพิ่ม 13 ราย ทั้งหมดเป็นผู้มีอายุเกิน 60 ปี

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19