เริ่มวันนี้ กทม.เปิดศูนย์พักคอย 41 แห่ง รับได้ 5,158 เตียง

09 มกราคม 2565

ปลัดกทม.มั่นใจศูนย์พักคอย 41 แห่งเปิดได้ทั้งหมดในวันที่9ม.ค.2565สามารถรองรับได้ 5,158 เตียง ยอมรับกังวลร้านอาหารกึ่งผับ ทำให้เกิดการระบาดให้อำนาจ ผอ.เขต สั่งปิดได้ทันที หากเสี่ยง ยังไม่มีแนวคิดขอความร่วมมือประชาชนเข้าออกบ้านตามเวลาที่กำหนด

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ตรวจความพร้อมการเปิดศูนย์พักคอย Community Isolation ที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยเกียกกาย เขตดุสิต เตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโควิด-19 หากพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากและต้องเข้าสู่ระบบการรักษาที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง กทม.ได้เตรียมความพร้อมศูนย์พักคอย 41 แห่ง รวม 5,158 เตียง ที่พร้อมเปิดให้บริการรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด วันที่9ม.ค.2565 โดยที่ศูนย์แห่งนี้จะรับเฉพาะเด็ก อายุ 5-12 ปี จำนวนทั้งสิ้น 52 คน

คณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.มีความกังวลเกี่ยวกับการเปิดร้านอาหารกึ่งผับบาร์ ที่มีบางส่วนไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดไว้ จนพบมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ซึ่งหลังจากนี้หากประชาชนพบร้านที่มีพฤติกรรมเสี่ยง สามารถร้องเรียนมายังสำนักงานเขตได้ และผู้อำนวยการเขตจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและพร้อมสั่งปิดได้ทันที

ส่วนการที่ จ.อุบลราชธานี มีประกาศขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้าน ตั้งแต่เวลา 23.00-05.00 น. นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.ยังไม่เคยหารือกันในเรื่องนี้ และยังไม่มีแนวคิดที่จะออกประกาศ เนื่องจากจะกระทบกับการใช้ชีวิตของประชาชน เพียงแต่ขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลตัวเอง และไม่ไปทำกิจกรรม หรือนำตัวเองไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุด