โควิดชลบุรียังอ่วม วันเดียวยอดป่วยเพิ่ม 921 ราย

09 ม.ค. 2565 | 01:05 น.

สสจ.ชลบุรีเผยยอดผู้ติดเชื้อโควิดรายวันในรอบ 24 ชั่วโมง ยังพุ่งถึง 921 ราย พบพื้นที่แพร่ระบาดของโอมิครอนแล้วในพัทยา บางละมุง อำเภอเมือง และยังตรวจพบมากขึ้นที่ศรีราชาและสัตหีบ เตือนผู้เที่ยวสถานที่เสี่ยงควรตรวจ ATK ให้ไวและกักตัวดูอาการ

9 ม.ค. 65 เพจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานว่า วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 921 ราย แบ่งเป็น

 1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 33 ราย
 2. Cluster ตรวจเชิงรุก ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่พัทยา อ.บางละมุง 44 ราย
 3. Cluster ร้าน Cools Club อ.ศรีราชา 10 ราย
 4. Cluster ตรวจเชิงรุก ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่บางแสน หาดวอนนภา อ.เมืองชลบุรี 7 ราย
 5. Cluster นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา (สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน/ สังสรรค์/ ระหว่างสอบ) 3 ราย
 6. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 15 ราย
 7. บุคลากรทางการแพทย์ 18 ราย
 8. ผู้ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด 28 ราย
 9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ในครอบครัว 184 ราย/จากสถานที่ทำงาน 96 ราย/บุคคลใกล้ชิด 40 ราย/ร่วมวงสังสรรค์ 88 ราย
 10. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 51 ราย
 11. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 304 ราย

ในส่วนของการพบผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 2 รายวันนี้ ไม่พบประวัติการวัคซีนทั้ง 2 ราย สสจ.ชลบุรีระบุว่า ณ วันที่ 9 ม.ค.65 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มจำนวน 1,814,118 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 2,453 คน ปอดอักเสบ 10 ราย ใส่ท่อหายใจ 2 ราย และเสียชีวิต 1 ราย

 

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 105,352 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 409,603 คน รวม 514,95 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 95 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 3,441 คน ปอดอักเสบ 10 ราย ใส่ท่อหายใจ 1 ราย และเสียชีวิต 1 ราย

 

พื้นที่การแพร่ระบาด ได้แก่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมือง โดยมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์  ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมือง  และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพัทยา ดังนั้น สสจ.ชลบุรี จึงขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ พัทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขาตำบลแสนสุข อำเภอเมือง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนา ให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

โควิดชลบุรียังอ่วม วันเดียวยอดป่วยเพิ่ม 921 ราย

ด้านการตรวจพบเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนนั้น ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโอไมครอนแล้ว ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมือง และเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิดสายพันธุ์ดังกล่าว ในอำเภอศรีราชา และอำเภอสัตหีบ มากขึ้น

 

สสจ.ชลบุรีย้ำ ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขตอำเภอเมือง ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่นๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด สถานประกอบการต้องคัดกรองพนักงานก่อนเปิดกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเนื่องด้วยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนมีการระบาดอย่างรวดเร็ว สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ

 

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม และยึดหลัก “ค้นให้มาก กักให้ดี ชีวิตวิถีใหม่ ร่วมใจฉีดวัคซีน” หมายถึง

 

 1. ค้นให้มาก สถานที่ให้บริการประชาชน แหล่งชุมนุมชน ต้องมีการคัดกรองด้วย ATK สม่ำเสมอ ประชาชนที่มีอาการหรือสงสัยสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้มีการตรวจ ATK คัดกรอง
 2. กักให้ดี ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อให้กักตัวให้ดี ผู้ติดเชื้อต้องแยกกัก ไม่ให้แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น
 3. ชีวิตวิถีใหม่ ทุกคนต้องเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่  เชื้อเข้าทาง จมูก ปาก ตา ต้องไม่จับหน้า โดยไม่ล้างมือ ทุกคนต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่โควิด-19 ยังคงต้องหลงเหลือ ( smart living with covid-19 )และอาจกลายเป็นเชื้อประจำถิ่น สถานที่ให้บริการประชาชน ต้องมีมาตรการควบคุมป้องกัน ( covid-19 free setting)
 4. ร่วมใจฉีดวัคซีน วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 100% แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามมัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประตำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน