สุดยอดพรปีใหม่คนไทยอยากได้ "ขอเศรษฐกิจไทยดีขึ้น - ขอคนละครึ่งเฟส 4"

31 ธ.ค. 2564 | 03:07 น.

พรปีใหม่ที่คนไทยอยากได้ กรุงเทพโพลล์ สำรวจพบ คนไทยอยากได้เศรษฐกิจประเทศที่ดีขึ้นเรื่อยๆ มาเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วย ขอให้ไม่มีโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่รุนแรงอีก และขอให้ไม่มีคลัสเตอร์ใหม่ ตบท้าย อยากได้คนละครึ่งเฟส 4 จากนายก

กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “พรปีใหม่ 2565 ที่คนไทยอยากขอ" โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,117 คน พบว่า

สุดยอดพรปีใหม่คนไทยอยากได้ \"ขอเศรษฐกิจไทยดีขึ้น - ขอคนละครึ่งเฟส 4\"

พรที่ประชาชนอยากขอ ให้กับคนไทย / ประเทศไทย ในวาระขึ้นปีใหม่ 2565 คือ ขอให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้นเรื่อยๆ คิดเป็น 59.8% รองลงมาคือ ขอให้ไม่มีโควิดสายพันธุ์ใหม่ ที่รุนแรงเกิดขึ้นอีก คิดเป็น 53.7% ขอให้ไม่มีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นมาอีก คิดเป็น 50.1% ขอให้บ้านเมืองสงบสุข คนไทยรักและสามัคคีกันคิดเป็น 47.1% และขอให้ข้าวของไม่แพง ค่าครองชีพไม่สูง คิดเป็น 40.8%

สำหรับของขวัญปีใหม่ 2565 ของรัฐบาลประยุทธ์ ที่คนไทยอยากได้มากที่สุด หนีไม่พ้นการเยียวยาทางด้านการเงิน นั่นคือสุดยอดของขวัญที่คนไทยอยากได้

 

เริ่มจาก คนละครึ่งเฟส 4 คิดเป็น 40.4% รองลงมาคือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ต้นปี 2565 คิดเป็น 20.6% 

 

นอกจากนี้ ยังต้องการกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุปีใหม่อุ่นใจ เบี้ยประกันภัย 10 บาท คิดเป็น 10.7% และลดเบี้ยให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   (กยศ.) คิดเป็น 10.1%