svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ปภ.เตือนประชาชนริมแม่น้ำสายบุรี แม่น้ำโก-ลก นราธิวาส เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง

18 ธันวาคม 2564

ปภ.รายงานเกิดน้ำท่วม 2 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เตือนประชาชนริมแม่น้ำสายบุรี แม่น้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง ช่วงวันที่ 18-19 ธ.ค.64

อัพเดท"ข่าวน้ำท่วม"  18 ธ.ค. 64 เวลา 08.20 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ ยะลา และนราธิวาส รวม 2 อำเภอ 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 10 ครัวเรือน ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ ภาพรวมระดับน้ำลด

 

ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนแล้ว พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงบริเวณแม่น้ำสายบุรี แม่น้ำโก-ลก จ.นราธิวาส เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ช่วงวันที่ 18-19 ธ.ค. 64

ปภ.เตือนประชาชนริมแม่น้ำสายบุรี แม่น้ำโก-ลก นราธิวาส เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงปกคลุมประเทศมาเลเซีย ทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในช่วงวันที่ 17 - 18 ธ.ค. 64 ส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนัก เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ ยะลา และนราธิวาส รวม 2 อำเภอ 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 10 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ทั้ง 2 จังหวัด ดังนี้

-ยะลา น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอรามัน ตำบลโกตาบารู (ม.2) ประชาชนได้รับผลกระทบ 10 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

 

- นราธิวาส น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอแว้ง ตำบลโละจูด (ม.1) ระดับน้ำลดลง เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสํารวจความเสียหาย

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ แล้ว

 

ปภ.เตือนประชาชนริมแม่น้ำสายบุรี แม่น้ำโก-ลก นราธิวาส เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง

 

ทั้งนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แจ้งจังหวัดนราธิวาส ติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโก-ลกเพิ่มสูงขึ้น ในช่วงวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2564 ดังนี้

 

แม่น้ำสายบุรี คาดการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำบริเวณอำเภอสุคิรินระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 5 – 7 เมตร และบริเวณอำเภอศรีสาครระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 4 - 5 เมตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดน้ำล้นตลิ่งในที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ประมาณ 20 – 40 เซนติเมตร

 

แม่น้ำโก-ลก คาดการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำจะเพิ่มสูง ขึ้นประมาณ 3 – 4 เมตร ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอแว้ง และอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ประมาณ 30 – 50 เซนติเมตร

 

รายงานข้อมูลคาดการณ์สถานการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2564

 

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก

 

ภาคใต้ จ.ปัตตานี (อ.โคกโพธิ์) ยะลา (อ.ยะหา กาบัง) และนราธิวาส (อ.จะแนะ ศรีสาคร รือเสาะ)

 

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง

 

ภาคใต้ จ.ยะลา (อ.รามัน) และนราธิวาส (อ.สุคิริน ศรีสาคร แว้ง สุไหงโก-ลก)

 

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง

 

ภาคกลาง จ.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร

 

ภาคใต้ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส

 

พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศ ค่า PM 2.5 ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

 

ภาคกลาง จ.สมุทรสาคร (อ.เมืองฯ) และกรุงเทพมหานคร (เขตลาดกระบัง หนองแขม) (ข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ ณ วันที่ 18 ธ.ค. 64 เวลา 06.00 น.)

 

พื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรง ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส

 

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM