โควิดวันนี้ เสียชีวิตเพิ่ม 29 ราย พบมีหญิงตั้งครรภ์ไม่ได้ฉีดวัคซีน 1 ราย

15 ธ.ค. 2564 | 06:31 น.

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,370 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 29 ราย อยู่ในภาคใต้ 12 ราย พบเป็นกลุ่ม 607 ผู้อายุเกิน 60 ปี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวมกัน 96% โดยเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 23 ราย มีโรคเรื้อรัง 5 ราย พบมีหญิงตั้งครรภ์ไม่ได้ฉีดวัคซีนเสียชีวิต 1 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพุธที่ 15 ธันวาคม 256 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,370 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

 

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 3,161 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 78 ราย 
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 111 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 20 ราย

โควิดวันนี้ เสียชีวิตเพิ่ม 29 ราย พบมีหญิงตั้งครรภ์ไม่ได้ฉีดวัคซีน 1 ราย

 

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 มีจำนวน 2,178,276 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 46,315 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 2,110,701 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 4,557 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 29 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 21,260 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 15 ธันวาคม 2564 จำนวน 29 ราย แยกเป็นชาย 6 ราย หญิง 23 ราย ค่ากลางอายุ 80 ปี(23-93 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 3 ราย ภาคใต้ 12 ราย เป็นกลุ่ม 607 รวมกัน 96% แยกเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 23 ราย คิดเป็น 79%  7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 5 ราย คิดเป็น 18%  ติดเชื้อจากคนใกล้ชิด 18 ราย  มีหญิงตั้งครรภ์ไม่ได้ฉีดวัคซีนเสียชีวิต 1 ราย

 

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ 

 • ความดันโลหิตสูง (14) 
 • เบาหวาน (10) 
 • ไขมันในเลือดสูง (14)
 • อ้วน (4)
 • โรคไต (7) 
 • ติดเตียง (5)
 • จากพื้นที่เสี่ยง(0)
 • อาศัยในพื้นที่ระบาด (11)
 • อาชีพเสี่ยง (0)
 • ติดจากคนใกล้ชิด (18) : คนรู้จัก(16) ,ครอบครัว(2)

 

โควิดวันนี้ เสียชีวิตเพิ่ม 29 ราย พบมีหญิงตั้งครรภ์ไม่ได้ฉีดวัคซีน 1 ราย

พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ช่วงหนึ่งว่า มีหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิต 1 ราย อายุ 43 ปี มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน และยังไม่ได้รับวัคซีน

 

ถ้าดูผลการฉีดวัคซีนยอดรวมที่ผ่านมา กลุ่มที่ฉีดวัคซีนได้น้อยที่สุด คือ หญิงตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะกว่าครึ่งของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับเชื้่อจะเสียชีวิตพร้อมกับบุตร ขอให้สามี ญาติ พี่น้อง ถ้ามีคนในครอบครัวเป็นหญิงตั้งครรภ์ ที่อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ ก็ควรมาฉีดวัคซีน เพื่อความปลอดภัยของทั้งแม่และลูก