โควิดวันนี้ เสียชีวิต 20 ราย ทั้งหมดเป็นกลุ่มอายุเกิน 60 ปี-มีโรคเรื้อรัง

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
12 ธ.ค. 2564 เวลา 5:45 น. 49

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,787 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 20 ราย อยู่ในภาคใต้ 8 ราย พบเป็นกลุ่ม 607 ผู้อายุเกิน 60 ปี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวมกัน 100% โดยเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 15 ราย มีโรคเรื้อรัง 5 ราย พบติดเชื้อจากคนใกล้ชิด 7 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,787 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

 

  • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 3,720 ราย
  • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 38 ราย 
  • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 5 ราย
  • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 24 ราย

โควิดวันนี้ เสียชีวิต 20 ราย ทั้งหมดเป็นกลุ่มอายุเกิน 60 ปี-มีโรคเรื้อรัง

 

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 มีจำนวน 2,168,646 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 51,616 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 2,095,859 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 5,606 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 20 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 21,077 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 12 ธันวาคม 2564 จำนวน 49 ราย แยกเป็นชาย 9 ราย หญิง 11 ราย ค่ากลางอายุ 73 ปี(35-90 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 0 ราย ภาคใต้ 8 ราย เป็นกลุ่ม 607 รวมกัน 100% แยกเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 15 ราย คิดเป็น 75%  7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 5 ราย คิดเป็น 25%  ติดเชื้อจากคนใกล้ชิด 7 ราย 

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ 

ความดันโลหิตสูง (12) 
เบาหวาน (4) 
ไขมันในเลือดสูง (6)
อ้วน (1)
โรคไต (5) 
ติดเตียง (0)
จากพื้นที่เสี่ยง(0)
อาศัยในพื้นที่ระบาด (12)
อาชีพเสี่ยง (1)
ติดจากคนใกล้ชิด (7) : คนรู้จัก(4) ,ครอบครัว(3)

แท็กที่เกี่ยวข้อง