ค่าฝุ่น PM2.5 คุณภาพอากาศ 8 ก.ย.64 เกินมาตรฐาน 8 จังหวัด เช็คเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
08 ธ.ค. 2564 เวลา 2:15 น. 37

ค่าฝุ่น PM2.5 ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ วันที่ 8 ก.ย.64 พบเกินมาตรฐาน 8 จังหวัด

เกาะติด“ฝุ่น PM2.5”  ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ 07:00 น. สรุปดังนี้ 

 

ภาพรวมปริมาณ PM2.5 พบเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพฯ จ.นครปฐม จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.สุพรรณบุรี และ จ.สมุทรสงคราม 

ค่าฝุ่น PM2.5 คุณภาพอากาศ 8 ก.ย.64 เกินมาตรฐาน 8 จังหวัด เช็คเลย

 

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 25 - 53 มคก./ลบ.ม.

 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 24 - 48 มคก./ลบ.ม.

 

ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 22 - 69 มคก./ลบ.ม.

 

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 25 - 38 มคก./ลบ.ม.

 

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 8 - 15 มคก./ลบ.ม.

 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. เกินค่ามาตรฐาน 11 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 31 - 61 มคก./ลบ.ม.

 

ค่าฝุ่น PM2.5 คุณภาพอากาศ 8 ก.ย.64 เกินมาตรฐาน 8 จังหวัด เช็คเลย

 

คำแนะนำด้านสุขภาพ

ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

 

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

 

สามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

 

ที่มา :  ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

แท็กที่เกี่ยวข้อง