เด็กไทยอายุ 12-17 ปี ฉีดวัคซีนแล้ว 1 เข็ม บินกลับไทยคนเดียวได้

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
05 ธ.ค. 2564 เวลา 3:31 น. 3.9k

เด็กไทยอายุ 12-17 ปี ฉีดวัคซีนแล้ว 1 เข็ม บินกลับไทยคนเดียวได้ กรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ยังจะต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครอง ตามแนวทางเดิม

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งทางเพจเฟซบุ๊กกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ข้อความว่า

 

เด็กไทยอายุ 12-17 ปี ฉีดวัคซีนแล้ว 1 เข็ม บินกลับไทยคนเดียวได้

 

  • "ผู้ถือสัญชาติไทย" ที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี
  • หากได้รับวัคซีนแล้ว อย่างน้อย 1 โดส
  • สามารถเดินทางกลับประเทศไทย แบบ Test & Go และ Sandbox โดยไม่ต้องเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครอง


** กรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ยังจะต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครอง ตามแนวทางเดิม

เด็กไทยอายุ 12-17 ปี ฉีดวัคซีนแล้ว 1 เข็ม บินกลับไทยคนเดียวได้

หมายเหตุ :

1. ต้องมีหลักฐานว่าได้รับวัคซีนที่ประเทศไทยรับรอง ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเดินทาง

2. ต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass โดยใช้หนังสือเดินทางไทย

3. ผู้ที่ได้ลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้แต่ต้องการเดินทางด้วยมาตรการใหม่ จะต้องลงทะเบียนใหม่

(สถานะ ณ วันที่ 4 ธ.ค. 2564)

 

ที่มา : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

แท็กที่เกี่ยวข้อง