svasdssvasds

เฝ้ารับเสด็จในหลวง 5 ธ.ค.2564 สธ.เปิด พิกัด 2 จุดตรวจ ATK ก่อนเข้างาน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
04 ธ.ค. 2564 เวลา 5:29 น. 622

สธ.จัดจุดตรวจคัดกรองโควิด แบบ ATK สำหรับประชาชน 6,000-7,000 คน ร่วมรอรับเสด็จในหลวง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 2564 ที่บริเวณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม และกรมทางหลวง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 ธ.ค. ก่อนเวลา 15.00 น. ตรวจสอบขั้นตอนปฎิบัติที่นี่ ย้ำต้องลงทะเบียนผ่าน QR Code ก่อน

4 ธ.ค.2564 - เปิดขั้นตอนการรอรับเสด็จในหลวง 5 ธ.ค. 2564 ... ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร จะเสด็จในพิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ใน วันที่ 5 ธันวาคม 2564

เฝ้ารับเสด็จในหลวง 5 ธ.ค.2564 สธ.เปิด พิกัด 2 จุดตรวจ ATK ก่อนเข้างาน

รัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ และชื่นชมพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ล่าสุด กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ด้วยการใช้ Antigen Test Kit (ATK) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้แก่ประชาชนทั่วไป และประชาชนที่จะร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ในพิธีดังกล่าว จำนวน 6,000 ถึง 7,000 คน 

 

  • จัดจุดตรวจบริการรถพระราชทาน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนราชวินิตมัธยม เวลา 08.30 -15.00 น. และ สถานที่ กรมทางหลวง เวลา 08.30 – 15.00 น. 
  • วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ กรมทางหลวง และ โรงเรียนราชวินิตมัธยม เวลา 07.00 -15.00 น. จำนวนที่ละ 3,000 ราย 

เฝ้ารับเสด็จในหลวง 5 ธ.ค.2564 สธ.เปิด พิกัด 2 จุดตรวจ ATK ก่อนเข้างาน

ทั้งนี้ หากผลเป็นลบไม่พบเชื้อ จะได้รับ Sticker ATK PASS เพื่อเข้าเฝ้ารับเสด็จและเข้าร่วมชมงาน ​แต่หากพบผลตรวจ เป็นบวกจะทำการตรวจซ้ำด้วยวิธี RT- PCR และส่งต่อเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยกรมการแพทย์ต่อไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากทางผู้จัดงาน จึงขอปรับเปลี่ยน QR CODE  เพื่อให้การเข้าถึงของประชาชนเพียงพอต่อการรับเข้ารับบริการ

 

ขั้นตอนการปฎิบัติ เมื่อเข้ารับการตรวจ ATK

  1. แสกน QR Code เพื่อลงทะเบียนตรวจในระบบ ICN Ttacking
  2. บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อลงทะเบียนเสร็จจะได้รับรหัส 4 หลัก และบันทึกรหัสไว้ 
  3. แสดงรหัส 4 หลัก และรับบัตรคิวจากเจ้าหน้าที่ 
  4. รับอุปกรณ์การตรวจ
  5. เข้ารับการตรวจ ด้วยวิธี Swab ที่รถพระราชทาน 
  6. นั่งรอผลตรวจในบริเวณที่จัดให้ 
  7. รับผลการตรวจ 
  8. ติดสติ๊กเกอร์ตลอดเวลาขณะเข้าร่วมงาน 

แท็กที่เกี่ยวข้อง