ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์ สมุทรสาคร แจ้งคิวนัดฉีดวัคซีน 6-11 ธ.ค.นี้

04 ธันวาคม 2564

ฉีดวัคซีนเข็ม 3 สมุทรสาคร แจ้งคิวนัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม ตั้งแต่วันที่ 6-11 ธ.ค.64 เช็คเลย

ศูนย์ COVID-19 สมุทรสาคร ประกาศฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับคนไทยที่ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ครบ 2 เข็ม ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 

โปรดมารับวัคซีนของท่านตาม วัน และสถานที่ ดังต่อไปนี้

ให้บริการฉีดวัคซีน ณ ห้างแลนด์มาร์ค ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.

  • ผู้ที่ฉีดวัคซีนในวันที่ 29-30 พ.ค.64 มาฉีดในวันที่ 6 ธ.ค.64
  • ผู้ที่ฉีดวัคซีนในวันที่ 4-5 มิ.ย.64 มาฉีดในวันที่ 7 ธ.ค.64
  • ผู้ที่ฉีดวัคซีนในวันที่ 6-8 มิ.ย.64 มาฉีดในวันที่ 8 ธ.ค.64 

 

 

 

  • ผู้ที่ฉีดวัคซีนในวันที่ 9-11 มิ.ย.64 มาฉีดวัคซีนในวันที่ 9 ธ.ค.64
  • ผู้ที่ฉีดวัคซีนในวันที่ 12-14 มิ.ย.64 มาฉีดวัคซีนในวันที่ 10 ธ.ค.64
  • ผู้ที่ฉีดวัคซีนในวันที่ 15-30 มิ.ย.64 มาฉีดวัคซีนในวันที่ 11 ธ.ค.64 

ทั้งนี้ ให้นำข้อมูลการรับวัคซีน 2 เข็ม หรือ ข้อมูล หมอพร้อม มาแสดง สำหรับผู้ที่ฉีดแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม แล้วติดเชื้อไม่ต้องฉีดกระตุ้น 

 

ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์ สมุทรสาคร แจ้งคิวนัดฉีดวัคซีน 6-11 ธ.ค.นี้