โควิดวันนี้ เสียชีวิตเพิ่ม 37 ราย พบอายุเกิน 60 ปี 29 ราย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
30 พ.ย. 2564 เวลา 6:29 น. 52

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,306 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 37 ราย พบเป็นกลุ่ม 607 ผู้อายุเกิน 60 ปี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวมกัน 92% โดยเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 29 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,306 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 4,054 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 121 ราย 
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 123 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 8 ราย

โควิดวันนี้ เสียชีวิตเพิ่ม 37 ราย พบอายุเกิน 60 ปี 29 ราย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 มี จำนวน 2,115,872 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 75,673 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 2,019,428 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 6,407 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 37 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 20,677 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 37 ราย แยกเป็นชาย 15 ราย หญิง 22 ราย ค่ากลางอายุ 71 ปี(46-95 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 6 ราย ภาคใต้ 16 ราย เป็นกลุ่ม 607 รวมกัน 100% แยกเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 29 ราย คิดเป็น 78%  7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 5 ราย คิดเป็น 14%  


โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

 • ความดันโลหิตสูง (16) 
 • เบาหวาน (12) 
 • ไขมันในเลือดสูง (7)
 • อ้วน (6)
 • โรคไต (3) 
 • ติดเตียง (3)
 • มะเร็ง(4)
 • หลอดเลือดสมอง(1)

 

โควิดวันนี้ เสียชีวิตเพิ่ม 37 ราย พบอายุเกิน 60 ปี 29 ราย

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

แท็กที่เกี่ยวข้อง