เช็คเลย ! หลายจังหวัดภาคใต้ กอนช. แจ้งเตือนระวังน้ำหลาก-ดินถล่ม 26-30 พ.ย.

25 พ.ย. 2564 เวลา 3:37 น. 2.4k

"กอนช." ประกาศ ฉบับที่ 3 เตือนเพื้นที่เสี่ยงหลายจังหวัดในภาคใต้ ระวังน้ำหลาก ดินถล่ม น้ำล้นตลิ่ง ช่วงวันที่ 26-30 พ.ย.นี้

25 พ.ย.64 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) ประกาศศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ กอนช. ฉบับที่ 3/2564  เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ดินถล่ม น้ำล้นอ่างเก็บน้ำ และน้ำล้นตลิ่ง ช่วงวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 64 ระบุดังนี้

 

1. เฝ้าระวังน้ำหลาก ดินถล่ม บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

 

2.เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำในภาคใต้ บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ระนอง ภูเก็ต ตรัง และนราธิวาส

3. เฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ บริเวณคลองบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คลองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร คลองหลังสวน อำเภอหลังสวน คลองสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร คลองอิปัน อำเภอพระแสง แม่น้ำตาปี อำเภอเวียงสระ อำเภอพระแสง อำเภอพุนพิน และอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี คลองท่าดี อำเภอลานสกา อำเภอพระพรหม และอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ทะเลสาบสงขลา อำเภอสิงหนคร และคลองอู่ตะเภาอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา แม่น้ำปัตตานี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี แม่น้ำโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอตากใบ คลองตันหยงมัส อำเภอระแงะ อำเภอเมืองนราธิวาส และอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณปากอ่าว เนื่องจาก จะมีระดับน้ำทะเลหนุนยกตัวสูงกว่าปกติในช่วงเวลาดังกล่าวประมาณ 0.5 -1.0 เมตร

เช็คเลย ! หลายจังหวัดภาคใต้ กอนช. แจ้งเตือนระวังน้ำหลาก-ดินถล่ม  26-30 พ.ย.

เช็คเลย ! หลายจังหวัดภาคใต้ กอนช. แจ้งเตือนระวังน้ำหลาก-ดินถล่ม  26-30 พ.ย.

แท็กที่เกี่ยวข้อง