อัพเดทที่นี่ จุดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 1- เข็ม 3 วันนี้-26 พ.ย.นี้

22 พฤศจิกายน 2564

อัพเดทล่าสุด จุดวอล์คอิน ฉีดวัคซีนโควิด เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็ม 3 วันนี้ -26 พฤศจิกายนนี้ อยู่ตรงไหน ฉีดวัคซีนสูตรอะไร สรุปรวมไว้ให้ที่นี่

ฐานเศรษฐกิจ เกาะติดสถานการณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้กับประชาชนคนไทยมาตลอดช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แม้ว่าจะมีแนวโน้มดีขึ้นแต่เมื่อดูจากตัวเลขของผู้ป่วยติดเชื้อโควิดล่าสุดของ ศบค.น่ากังวลอยู่ไม่น้อย เนื่องจากจำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิดนั้น พบว่า ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิดแต่อย่างใด 

วันนี้รวบรวมมาไว้ให้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา สำหรับผู้ที่กำลังมองหาสถานที่เพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิดใกล้บ้านได้ในช่วงสัปดาห์นี้แบบไม่ต้องลงทะเบียนจองล่วงหน้า 

1.โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา

เปิด walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 1 สำหรับผู้ที่มีทะเบียนบ้านในอำเภอปากช่องโดยสามารถเลือกรับวัคซีนตามสูตร ได้ดังนี้ 

  • สูตรที่ 1 เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า + เข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า
  • สูตรที่ 2 เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า + เข็ม 2 ไฟเซอร์
  • สูตรที่ 3 เข็ม 1 ซิโนแวค + เข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า 

เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 23 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. ณ โรงแรมกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ 

อัพเดทที่นี่ จุดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 1- เข็ม 3 วันนี้-26 พ.ย.นี้

2.โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ

เปิดให้บริการ walk-in บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 ไฟเซอร์ + เข็ม 2 ไฟเซอร์ (ในอีก 3 สัปดาห์ถัดไป) 

กลุ่มเป้าหมาย : 

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง, หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปาดห์ขึ้นไป และเด็กอายุ 12-18 ปีที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 เริ่มรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 06.00 น. รับ 800 คิวเท่านั้น ณ สวนสาธารณะ เทศบาลเมืองลัดหลวงเฉลิมพระเกียรติ (ข้างวัดชมนิมิตร) 

อัพเดทที่นี่ จุดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 1- เข็ม 3 วันนี้-26 พ.ย.นี้

3.โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

เปิดรับ walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 แอสตร้าเซนเนก้า + เข็มที่ 2 ไฟเซอร์ กรณีคนต่างด้าววัคซีนที่ได้รับเข็มที่ 1 เป็น ซิโนแวค และเข็มที่ 2 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า 

ในวันที่ 23 และ 26 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 -14.00 น.วันละ 1,000 คน สถานที่ฉีดวัคซีนสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ห้องประชุมสมเจตน์) 

อัพเดทที่นี่ จุดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 1- เข็ม 3 วันนี้-26 พ.ย.นี้

4. โรงพยาบาลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนแบบ walk in สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนใด ๆ มาก่อน มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนเข็ม 1 ไฟเซอร์ นัดอีก 3 สัปดาห์ และเข็มที่ 2 เป็น ไฟเซอร์ 

สำหรับต่างชาติ ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป เข็ม 1 เป็น ซิโนแวค นัดเข็ม 2 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า จำนวน 500 คิว 

วัน เวลา และสถานที่ฉีดวัคซีน

ณ วัดบัวโรย ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00-15.00 น.

อัพเดทที่นี่ จุดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 1- เข็ม 3 วันนี้-26 พ.ย.นี้

5.โรงพยาบาลสามโคก จังหวัดปทุมธานี

เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิด เข็มที่ 1 เป็น ซิโนแวค และ เข็มที่ 2 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า ตั้งแต่วันที่ 22-26 พ.ย.2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-11.00 น. วันละ 300 คิว หรือ จนกว่าคิวจะหมด

  • ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้รับวัคซีนใด ๆ 
  • ทุกกลุ่ม (หญิงตั้งครรภ์, 7 กลุ่มโรค, ผู้สูงอายุ, ต่างด้าว) 
  • กรณีต่างด้าว ให้เตรียมสำเนา (บัตรสีชมพู/พาสปอร์ต) กรณีมาเป็นหมู่คณะเกิน 20 คนขึ้นไป 

กรุณาติดต่อล่วงหน้าเพื่อทำรายการนัด ณ จุดบริการวัคซีน หรือ เพจโรงพยาบาลสามโคก 

อัพเดทที่นี่ จุดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 1- เข็ม 3 วันนี้-26 พ.ย.นี้ 6.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี 

เปิดรับฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบ Walk In เข็มที่ 1 ซิโนแวค และเข็มที่ 2 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ไฟเซอร์ 

ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น. สามารถติดต่อได้ที่ ห้องตรวจทุกแผนก/เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 

อัพเดทที่นี่ จุดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 1- เข็ม 3 วันนี้-26 พ.ย.นี้

7.โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

วอล์คอินฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 เข็ม 2 และเข็มที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 พ.ย.-3 ธ.ค.2564 (เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) สำหรับประชาชนทั่วไป และต่างชาติ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) 

เข็มที่ 1 : ผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใด ๆ มาก่อน

เข็มที่ 2 : ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด หรือ ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 ตามนัด (เข็มที่ 1 ซิโนแวค, ซิโนฟาร์ม หรือ แอสตร้าเซนเนก้า เท่านั้น) 

เข็มที่ 3 : ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์มครบ 2 เข็ม ห่างจากเข็ม 2 อย่างน้อย 1 เดือน 

ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. ที่ห้างแพลตฟอร์ม วงเวียนใหญ่ ชั้น 4 วันละ 400 คน 

อัพเดทที่นี่ จุดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 1- เข็ม 3 วันนี้-26 พ.ย.นี้

8.โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 1 ให้บริการวัคซีนสูตร ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า สำหรับผู้ที่มีอายุ 18-59 ปีทั้งคนไทยและต่างชาติ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 500 คน

สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเท่านั้น 

เอกสารที่ใช้ : บัตรประชาชนสำหรับคนไทย หรือ เอกสารยืนยันตัวตนสำหรับชาวต่างชาติ  

อัพเดทที่นี่ จุดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 1- เข็ม 3 วันนี้-26 พ.ย.นี้