สอบท้องถิ่น 64 เช็คสนามสอบ-วันที่สอบวันไหน กลุ่มภาคอีสานเหนือ-กลุ่มภาคใต้

18 พ.ย. 2564 | 18:07 น.

สอบท้องถิ่น 64 วันไหน-สถานที่สอบ รายชื่อกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 1-3 กลุ่มภาคใต้เขต 1-2 สรุปข้อมูลรายละเอียดไว้ให้ที่นี่

ฐานเศรษฐกิจ เกาะติดสอบท้องถิ่น 2564 หลังจากที่นายคำรณ โกมลศุภกิจ ในฐานะประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงนามในประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) 

โดยกำหนดให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 แบ่งเป็น สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น. และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น. ในวันเดียวกัน

การสอบท้องถิ่นปี 2564 ของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 - เขต 3 มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 จังหวัดที่บรรจุ มีดังนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครรราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม

2.กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 จังหวัดที่บรรจุ มีดังนี้ จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

3.กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 จังหวัดที่บรรจุ มีดังนี้ จังหวัดนครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี

การสอบท้องถิ่นปี 2564 ของกลุ่มภาคใต้ เขต 1 และ เขต 2 มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.กลุ่มภาคใต้ เขต 1 จังหวัดที่บรรจุ มีดังนี้ จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฏร์ธานี

2.กลุ่มภาคใต้ เขต 2 จังหวัดที่บรรจุ มีดังนี้ จังหวัดตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล