เช็คเงื่อนไข ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 ฟรี รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

13 พ.ย. 2564 | 01:00 น.

ลงทะเบียนด่วน ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ฟรี รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดจองคิวฉีดวัคซีนนอกสถานที่ผ่านระบบออนไลน์ จำนวนจำกัด เช็คเงื่อนไข ตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่นี่

13 พฤศจิกายน 2564 แจ้งข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหาสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น หรือ วัคซีนเข็ม 3 Booster Dose โดย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกาศเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีน ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม

สามารถลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 3 (Booster) วัคซีน AstraZenaca ที่มาจากศูนย์ฉีดวัคซีนอื่น ๆ และยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มที่ 3 โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://vaccinebooster.kcmh.or.th/ หรือ สแกน QR Code ได้จากภาพด้านล่าง

เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสามย่านมิตรทาวน์ และศูนย์ฉีดวัคซีนเซ็นทรัลเวิลด์ 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข 

  1. มีประวัติการรับวัคซีน ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2564 
  2. ต้องไม่มีประวัติป่วยเป็นโรคโควิด-19 (เนื่องจากกลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องได้รับเข็มกระตุ้น) 
  3. ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) 

ทั้งนี้ หลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียน เลือกวัน และเวลาเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันการจองฉีดวัคซีน ขอให้ท่านบันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน

เช็คเงื่อนไข ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 ฟรี รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คำแนะนำการรับบริการฉีดวัคซีน 

  • กรุณามารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่นัดหมายเท่านั้น เพื่อกระจายความหนาแน่นของประชาชนผู้มารับบริการ
  • ในวันที่มารับบริการ เตรียมบัตรประชาชน ปากกา โทรศัพท์มือถือเครื่องที่ลงทะเบียนหมอพร้อม (หากมี) และสวมเสื้อที่สามารถฉีดวัคซีนได้ง่าย
  • ก่อนมารับบริการฉีดวัคซีน สามารถรับประทานอาหารและยาสำหรับโรคประจำตัวได้ตามปกติไม่จำเป็นต้องหยุดยาก่อนรับวัคซีน
  • หากท่านอยู่ระหว่างการกักตัว รอผลการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 หรือ มีอาการทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ เสมหะ หรือ น้ำมูก ในวันนัดฉีดวัคซีน ขอให้ท่านงดการมารับการฉีดวัคซีน

เช็คเงื่อนไข ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 ฟรี รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย