svasdssvasds

ลอยกระทง 2564 ศบค.มีมติให้จัดงานได้ทุกพื้นที่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
10 พ.ย. 2564 เวลา 8:48 น. 1.7k

ลอยกระทง 2564 ศบค.มีมติให้จัดงานได้ทุกพื้นที่ แบ่งเป็นสองกลุ่ม งานขนาดเล็ก ระดับบุคคล ครอบครัว สามารถดำเนินการได้ โดยยึดถือ มาตรการ Universal prevention หรือ DMHTT ส่วนการจัดงานเทศกาลขนาดใหญ่ ให้ขอความเห็นชอบจาก คกก.โรคติดต่อจังหวัด/ กทม.

วันที่ 10 พ.ย.64  เวลา 12.40 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล พญ. สุมณี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค ได้กล่าวในการแถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.โดยได้ตอบคำถามสื่อมวลชนถึงกรณีการจัดงานลอยกระทง 2564 ว่า ที่ประชุม ศบค.ใหญ่ มีมติให้จัดงานเทศกาลลอยกระทงได้ แบ่งเป็น สองกลุ่ม

งานขนาดเล็ก ระดับบุคคล ครอบครัว สามารถดำเนินการได้ โดยยึดถือ มาตรการ Universal prevention หรือ DMHTT ตามที่สาธารณสุขกำหนด 

อีกแบบ คือ การจัดงานเทศกาลขนาดใหญ่ (Event) ได้แก่ งานลอยกระทงที่จัดโดย จังหวัดสุโขทัย หรือเชียงใหม่ โคมลอยยี่เป็ง และ กทม. เป็นต้น ให้ขอความเห็นชอบจาก คกก.โรคติดต่อจังหวัด/ กทม. และให้ คกก.โรคติดต่อจังหวัด/ กทม. ดูแล กำกับการจัดงานในภาพรวมในพื้นที่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยให้ยึดแนวทางและมาตรการรณรงค์ ที่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือร่วมกัน แล้วได้กำหนดแนวปฏิบัตินำเสนอ ศบค.เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2564

ลอยกระทง 2564 ศบค.มีมติให้จัดงานได้ทุกพื้นที่

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดแบบเล็กหรือแบบใหญ่ สามารถจัดได้ทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทั้งนี้ ทางกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมได้มีการเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติตนในช่วงเทศกาลด้วย

ยังพบการระบาดเป็นคลัสเตอร์

สำหรับการรายงานการติดเชื้อในคลัสเตอร์ต่างๆ พญ.สุมนี กล่าวว่า ยังคงพบการระบาดที่โรงงานและสถานประกอบการ ทั้งจากกรุงเทพมหานคร 78 ราย เพชรบุรี 42 ราย ปราจีนบุรี 21 ราย ราชบุรี 18 ราย เชียงใหม่ 8 ราย สระแก้ว 3 ราย และสุราษฎร์ธานี 3 ราย และยังพบคลัสเตอร์ในตลาด ที่กรุงเทพมหานคร 310 ราย เชียงใหม่ 53 ราย ชลบุรี 29 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 13 ราย สระแก้ว 11 ราย กาญจนบุรี 5 ราย และที่จังหวัดอื่นๆ เช่น สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา สุรินทร์ นครสวรรค์และขอนแก่น

ส่วนคลัสเตอร์พิธีกรรมทางศาสนา จากงานบวชและงานทอดกฐิน พบที่ยโสธร 4 รายและร้อยเอ็ด 2 ราย และพบในคลัสเตอร์งานศพ พะเยา 35 ราย สระแก้ว 6 ราย เชียงใหม่ 5 ราย ขอนแก่น 3 ราย และสุราษฎร์ธานี 2 ราย

ทั้งนี้ แคมป์คนงานก่อสร้างที่เชียงใหม่ 12 ราย สุราษฎร์ธานี 8 ราย ลำพูน 6 ราย อุทัยธานี 5 ราย ประจวบคีรีขันธ์และกาญจนบุรี ส่วนคลัสเตอร์ในเรือนจำ พบที่นครราชสีมามากที่สุด 161 ราย กรุงเทพมหานคร 92 ราย รวมถึง ศรีสะเกษ เชียงใหม่ และสุพรรณบุรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง