โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อรายใหม่สูงสุด กทม.813 ราย สระแก้ว-ขอนแก่น พุ่ง

09 พ.ย. 2564 | 05:30 น.

ข่าวโควิดวันนี้ เช็กรายชื่อจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด 10 อันดับแรก อันดับหนึ่ง กทม. 813 ราย อันดับ 2 สงขลา 489 ราย สระแก้วและขอนแก่น พุ่งขึ้นอันดับ 5 และอันดับ 9 ตามลำดับ

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,904 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

  • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 6,159 ราย
  • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 465 ราย 
  • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 258 ราย
  • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 22 ราย

โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อรายใหม่สูงสุด กทม.813 ราย สระแก้ว-ขอนแก่น พุ่ง

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 มีจำนวน 1,982,495 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 97,244 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 1,865,487 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 8,024 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 61 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 19,670 ราย

10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด(9 พ.ย.64)

1.กรุงเทพมหานคร 813 ราย สะสม(1 เม.ย.-9 พ.ย.64) 406,369 ราย

2.สงขลา 493 ราย สะสม(1 เม.ย.-9 พ.ย.64) 51,344 ราย

3.ปัตตานี 380 ราย สะสม(1 เม.ย.-9 พ.ย.64) 40,815 ราย

4.เชียงใหม่ 373 ราย สะสม(1 เม.ย.-9 พ.ย.64) 19,991 ราย

5.สระแก้ว 328 ราย สะสม(1 เม.ย.-9 พ.ย.64) 15,204 ราย

6.นครศรีธรรมราช 320 ราย สะสม(1 เม.ย.-9 พ.ย.64) 33,135 ราย

7.นราธิวาส 222 ราย สะสม(1 เม.ย.-9 พ.ย.64) 38,589 ราย

8.สมุทรปราการ 198 ราย สะสม(1 เม.ย.-9 พ.ย.64) 124,443 ราย

9.ขอนแก่น 197 ราย สะสม(1 เม.ย.-9 พ.ย.64) 19,964 ราย

10.สุราษฎร์ธานี 196 ราย สะสม(1 เม.ย.-9 พ.ย.64) 20,405 ราย

โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อรายใหม่สูงสุด กทม.813 ราย สระแก้ว-ขอนแก่น พุ่ง

10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด(8 พ.ย.64)

โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อรายใหม่สูงสุด กทม.813 ราย สระแก้ว-ขอนแก่น พุ่ง

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19