svasdssvasds

เริ่มแล้ว รฟท.เปิดให้บริการเดินรถไฟเพิ่ม 46 ขบวน รับแผนเปิดประเทศ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
03 พ.ย. 2564 เวลา 13:23 น.

รฟท.เดินหน้าเปิดให้บริการเดินรถเพิ่ม 46 ขบวน รองรับผู้โดยสารเดินทางข้ามจังหวัด หลังภาครัฐผ่อนคลายล็อกดาวน์ หนุนแผนเปิดประเทศ

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย  (รฟท.) เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)ได้มีมาตรการผ่อนคลายการเดินทาง และยกเลิกมาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ทุกจังหวัด ยกเว้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 7 จังหวัด รฟท.จึงได้ปรับการเดินขบวนรถให้สอดคล้องกับสภาพการเดินทางและรองรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล โดยเพิ่มการให้บริการขบวนรถเชิงพาณิชย์ และขบวนรถเชิงสังคมจำนวน 46 ขบวน ได้แก่ เส้นทางสายเหนือ 10 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 16 ขบวน สายใต้ 6 ขบวน สายตะวันออก 4 ขบวน และสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย 10 ขบวน รวมทั้งปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางในบางขบวนใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและนักท่องเที่ยว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา  

 


“รฟท. ได้ทยอยปรับเพิ่มการเดินรถให้สอดรับกับการผ่อนคลายมาตรการของ ศบค. เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอและเหมาะสมต่อการให้บริการแก่ประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้เปิดให้บริการทั้งสิ้น 108 ขบวนต่อวัน เป็นขบวนรถเชิงพาณิชย์ 26 ขบวน และขบวนรถเชิงสังคม 82 ขบวน โดยแบ่งตามเส้นทางเป็นสายเหนือ 22 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 24 ขบวน สายใต้ 30 ขบวน สายตะวันออก 16 ขบวน สายมหาชัย 12 ขบวน  และสายแม่กลอง 4 ขบวน”  
 

สำหรับขบวนรถที่ให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ ดังนี้ 


สายเหนือ 
ขบวนรถเชิงพาณิชย์ จำนวน 6 ขบวน
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 13/14  กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ (เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)
- ขบวนรถด่วนที่ 107/108  กรุงเทพ - เด่นชัย - กรุงเทพ 
- ขบวนรถเร็วที่ 111/112  กรุงเทพ - เด่นชัย - กรุงเทพ 
ขบวนรถเชิงสังคม จำนวน 4 ขบวน    
- ขบวนรถธรรมดาที่ 207/208  กรุงเทพ - นครสวรรค์ - กรุงเทพ 
- ขบวนรถธรรมดาที่ 209/210  กรุงเทพ - บ้านตาคลี - กรุงเทพ 

เริ่มแล้ว รฟท.เปิดให้บริการเดินรถไฟเพิ่ม 46 ขบวน รับแผนเปิดประเทศ

 

สายตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขบวนรถเชิงพาณิชย์ จำนวน 4 ขบวน 
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 21/22  กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ 
- ขบวนรถเร็วที่ 133/134  กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพ 

 


ขบวนรถเชิงสังคม จำนวน 12 ขบวน 
- ขบวนรถชานเมืองที่ 339/340  กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย - กรุงเทพ
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 419/420  นครราชสีมา - อุบลราชธานี – ลำชี
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 423/424  ลำชี - สำโรงทาบ - นครราชสีมา
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 425/422  ลำชี - อุบลราชธานี - ลำชี
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 431/432  ชุมทางแก่งคอย - ขอนแก่น - ชุมทางแก่งคอย
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 439/440 ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่ - ชุมทางแก่งคอย
เริ่มแล้ว รฟท.เปิดให้บริการเดินรถไฟเพิ่ม 46 ขบวน รับแผนเปิดประเทศ

สายใต้ 
ขบวนรถเชิงสังคม จำนวน 6 ขบวน 
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 455/456  ชุมทางหาดใหญ่ - ยะลา – ชุมทางหาดใหญ่  (ไม่มีเดินช่วงนครศรีธรรมราช – หาดใหญ่ – นครศรีธรรมราช) 
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 489/490  สุราษฎร์ธานี - คีรีรัฐนิคม - สุราษฎร์ธานี 
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 485/486  กาญจนบุรี - น้ำตก - กาญจนบุรี (ไม่มีเดินช่วงหนองปลาดุก – กาญจนบุรี – หนองปลาดุก)

เริ่มแล้ว รฟท.เปิดให้บริการเดินรถไฟเพิ่ม 46 ขบวน รับแผนเปิดประเทศ

 

สายตะวันออก 
ขบวนรถเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ขบวน
- ขบวนรถพิเศษที่ 997/998  กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง – กรุงเทพ  (ให้บริการตั้งแต่วันที่  6 พฤศจิกายน 2564)
ขบวนรถเชิงสังคม จำนวน 1 ขบวน 
- ขบวนรถธรรมดาที่ 281/282  กรุงเทพ - กบินทร์บุรี - กรุงเทพ

เริ่มแล้ว รฟท.เปิดให้บริการเดินรถไฟเพิ่ม 46 ขบวน รับแผนเปิดประเทศ
    
สายมหาชัย-วงเวียนใหญ่ จำนวน 10 ขบวน  
- ขบวนรถธรรมดาที่ 4308/4309 มหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย
- ขบวนรถธรรมดาที่ 4310/4311 มหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย
- ขบวนรถธรรมดาที่ 4326/4327 มหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย
- ขบวนรถธรรมดาที่ 4328/4329 มหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย
- ขบวนรถธรรมดาที่ 4340/4341 มหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย

เริ่มแล้ว รฟท.เปิดให้บริการเดินรถไฟเพิ่ม 46 ขบวน รับแผนเปิดประเทศ
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด