ปภ.อัพเดท 15 จังหวัดยังมีอุทกภัย เปิดพท.เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง ท่วมขัง 27 ต.ค.

27 ต.ค. 2564 | 03:50 น.

ปภ.อัพเดทสถานการณ์น้ำท่วม มีสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง รวม 15 จังหวัด เปิดพื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง วันที่ 27 ต.ค.64

เกาะติดข่าวน้ำท่วม วันที่ 27 ต.ค.64 เวลา 09.40 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง(กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพลความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อน ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ภาคใต้ และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 24 – 27 ต.ค.64

ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก 2 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ตรัง รวม 4 อำเภอ 4 ตำบล 4 หมู่บ้าน 8 ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้วทั้งสองจังหวัด

ปภ.อัพเดท 15 จังหวัดยังมีอุทกภัย เปิดพท.เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง ท่วมขัง 27 ต.ค.

ขณะที่สถานการณ์อุทกภัยจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนล่างและประเทศเวียดนามตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 ต.ค. 64 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่

ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สระแก้ว ชลบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และกาญจนบุรี รวม 47 อำเภอ 167 ตำบล 743 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,499 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 5 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 5 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และนครปฐม รวม 24 อำเภอ 108 ตำบล 542 หมู่บ้าน 14,686 ครัวเรือน

ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำลดลง ดังนี้

1.ชัยภูมิ น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอบ้านเขว้า และอำเภอเมืองชัยภูมิ รวม 8 ตำบล 23 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 544 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

2.นครราชสีมา น้ำท่วมขังในพื้นที่ 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโนนสูง อำเภอคง อำเภอเมืองยาง อำเภอประทาย อำเภอโนนไทย อำเภอโชคชัย อำเภอพิมาย อำเภอปักธงชัย อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอจักรราช อำเภอแก้งสนามนาง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ รวม 51 ตำบล 228 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 8,937 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

3.บุรีรัมย์ น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนางรอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ รวม 6 ตำบล 18 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 11 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

4.ศรีสะเกษ น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอห้วยทับทัน และอำเภออุทุมพรพิสัย รวม 4 ตำบล

8 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 202 ครัวเรือน ระดับทรงตัว

5.นครปฐม น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี และอำเภอสามพราน รวม 39 ตำบล 265 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,992 ครัวเรือน ระดับทรงตัว

ส่วนอิทธิพลพายุ “คมปาซุ” เมื่อวันที่ 15 -17 ต.ค. 64 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ลพบุรี ปราจีนบุรี และนครนายก รวม 16 อำเภอ 74 ตำบล 315 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,605 ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 4 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 2 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี และปราจีนบุรี รวม 2 อำเภอ7 ตำบล 27 หมู่บ้าน 95 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลงในทุกพื้นที่

สำหรับผลกระทบจากพายุ “เตี้ยนหมู่” เมื่อวันที่ 23 ก.ย. - 7 ต.ค. 2564 ทำให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม 33 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร เลย ขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี

ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนครปฐม รวม 226 อำเภอ 1,206 ตำบล 8,265 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 339,346 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 20 ราย (ลพบุรี 11 ราย เพชรบูรณ์ 2 ราย ชัยนาท 1 ราย นครสวรรค์ 3 ราย สิงห์บุรี 3 ราย)

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 27 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 6 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี รวม 23 อำเภอ 214 ตำบล 1,048 หมู่บ้าน 67,290 ครัวเรือน ภาพรวมสถานการณ์คลี่คลายในหลายพื้นที่แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ ดังนี้

1.มหาสารคาม น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอกันทรวิชัย และอำเภอเมืองมหาสารคาม รวม 12 ตำบล 41 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,627 ครัวเรือน ระดับน้ำทรงตัว

2.สุพรรณบุรี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง รวม 20 ตำบล 58 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,011 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

3.สิงห์บุรี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภออินทร์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี และอำเภอพรหมบุรี รวม 10 ตำบล 46 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,149 ครัวเรือน ระดับน้ำทรงตัว

4.อ่างทอง ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย อำเภอป่าโมก และอำเภอวิเศษชัยชาญ รวม 36 ตำบล 166 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,453 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

5.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมขังในในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอผักไห่ อำเภอเสนา อำเภอบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน อำเภอมหาราช อำเภอบางปะหัน และอำเภอบางซ้าย รวม 115 ตำบล 681 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 46,749 ครัวเรือน ระดับน้ำทรงตัว

6.ปทุมธานี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก รวม 21 ตำบล 56 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,301 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

ด้านสถานการณ์อุทกภัยจากน้ำล้นตลิ่งซึ่งเกิดจากฝนตกต่อเนื่องและการระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำ ทำให้น้ำในลำน้ำล้นตลิ่ง ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 ต.ค. 64 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น และหนองบัวลำภู รวม 3 อำเภอ 8 ตำบล 14 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 891 ครัวเรือน ยังคงมีสถานการณ์ทั้ง 2 จังหวัด รวม 3 อำเภอ 8 ตำบล 14 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 239 ครัวเรือน

ปภ.อัพเดท 15 จังหวัดยังมีอุทกภัย เปิดพท.เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง ท่วมขัง 27 ต.ค.

รายงานคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองบัวลำภู (อ.โนนสัง ศรีบุญเรือง) ชัยภูมิ (อ.คอนสวรรค์ บ้านเขว้า เมืองฯ) ขอนแก่น (อ.ชนบท) มหาสารคาม (อ.โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เมืองฯ) นครราชสีมา (อ.โนนสูง คง เมืองยาง ประทาย โนนไทย โชคชัย พิมาย ปักธงชัย เมืองฯ จักราช แก้งสนามนาง เฉลิมพระเกียรติ) บุรีรัมย์ (อ.นางรอง เมืองฯ เฉลิมพระเกียรติ) และศรีสะเกษ (อ.เมืองฯ ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย)

ภาคกลาง จ.ลพบุรี (อ.บ้านหมี่) สุพรรณบุรี (อ.บางปลาม้า สองพี่น้อง) สิงห์บุรี (อ.เมืองฯ อินทร์บุรี พรหมบุรี) อ่างทอง (อ.เมืองฯ ไชโย ป่าโมก วิเศษชัยชาญ) พระนครศรีอยุธยา (อ.ผักไห่ เสนา บางบาล พระนครศรีอยุธยา บางไทร บางปะอิน มหาราช บางปะหัน บางซ้าย) นครปฐม (อ.บางเลน นครชัยศรี สามพราน) ปทุมธานี (อ.เมืองฯ สามโคก) และปราจีนบุรี (อ.กบินทร์บุรี)

พื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนอง

ภาคกลาง จ.ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

ภาคใต้ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล