โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 73 ราย อยู่ในภาคใต้ 20 ราย เป็นกลุ่ม 607 ถึง 94%

21 ต.ค. 2564 เวลา 6:00 น. 28

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,727 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 73 ราย อยู่ในภาคใต้ 20 ราย พบเป็นกลุ่ม 607 ผู้อายุเกิน 60 ปี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวมกันถึง 94% โดยเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 47 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,727 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

  • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 9,072 ราย
  • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 558 ราย 
  • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 71 ราย
  • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 26 ราย

โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 73 ราย อยู่ในภาคใต้ 20 ราย เป็นกลุ่ม 607 ถึง 94%

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 มีจำนวน 1,821,579 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 103,086 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 1,699,934 ราย เพิ่มขึ้น 10,075 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 73 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 18,465 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 21 ตุลาคม 2564 จำนวน 73 ราย แยกเป็นชาย 41 ราย หญิง 32 ราย ค่ากลางอายุ 66 ปี(19-104 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 9 ราย ภาคใต้ 20 ราย เป็นกลุ่ม 607 รวมกันถึง 94% แยกเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 47 ราย คิดเป็น 624%  7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 22 ราย คิดเป็น 30%  


โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

  • ความดันโลหิตสูง (41) 
  • เบาหวาน (28) 
  • ไขมันในเลือดสูง (13)
  • อ้วน (6)
  • โรคไต (14) 
  • ติดเตียง (1)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

ติดเชื้อในพื้นที่ 72 : คนรู้จัก 34 ราย  ,ครอบครัว 8 ราย, อาศัยในพื้นที่ระบาด 30 ราย อาชีพเสี่ยง 0 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง