แผ่นดินไหวขนาด 3.5 อ.แม่ลาว เชียงราย ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหว

18 ต.ค. 2564 เวลา 9:30 น. 507

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานเกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.5 จุดศูนย์กลางอยู่ บริเวณ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว เชียงราย ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหว

วันที่ 18 ต.ค. 64 เวลา 16.00 น. กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่ บริเวณ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ที่ละติจูด 19.74 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.64 องศาตะวันออก ขนาด 3.5 ความลึก 3 กิโลเมตร ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.แม่ลาว อ.แม่สรวย อ.พาน จ.เชียงราย หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป

แผ่นดินไหวขนาด 3.5 อ.แม่ลาว เชียงราย ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหว

แผ่นดินไหวขนาด 3.5 อ.แม่ลาว เชียงราย ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง