จองคิวรับ วัคซีนพาสปอร์ต ผ่านแอปฯ หมอพร้อม เช็คขั้นตอน-เอกสารที่ต้องใช้

18 ต.ค. 2564 เวลา 3:10 น. 7.1k

เปิดจุดรับ “วัคซีนพาสปอร์ต” สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ ผ่านแอปฯ หมอพร้อม สรุปรายละเอียดพร้อมเอกสารที่ต้องใช้ไว้ให้ที่นี่

ตามนโยบายของรัฐบาลมีแผนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวและเตรียมเปิดกิจการต่าง ๆ นั้นหากประชาชนต้องการเดินทางไปต่างประเทศสามารถขอรับวัคซีนพาสปอร์ต หรือ หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศของผู้ที่รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนได้ที่หน่วยงานที่กรมควบคุมโรคกำหนดไว้

ความคืบหน้าล่าสุดในส่วนของ สถาบันบำราศนราดูร จากเดิมให้ประชาชนสามารถวอล์คอิน Walk In เข้ามาขอรับได้วัคซีนพาสปอร์ตได้เลย แต่เนื่องจากต้องใช้เวลานาน สถาบันบำราศนราดูรจึงได้เปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์ ทั้งนัดคิว ส่งหลักฐาน และนัดรับเล่มผ่านแอปพลิเคชัน "หมอพร้อม" เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการจองคิวและลดระยะเวลารอคอยให้แก่ประชาชนโดยสามารถจองล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับประชาชนต้องการเดินทางไปต่างประเทศสามารถขอรับวัคซีนพาสปอร์ตได้ที่หน่วยงานที่กรมควบคุมโรคกำหนดไว้ ดังนี้

กรุงเทพฯและปริมณฑล

  1. สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2590 3427, 0 2590 3427 และ 0 2590 3430 (ในวันราชการ 8.30-16.00 น.)
  2. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรุงเทพฯ โทร 0 2521 1668

 

3.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ อีเมล [email protected]

4.กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6 กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2590 3232, 0 2590 3234 ถึง 35 หรือ อีเมล [email protected] สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ระดับเขต

  • สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) จังหวัดเชียงใหม่
  • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคจังหวัดสระบุรี
  • สำนักงานป้องกันควบคุมโรค จังหวัดชลบุรี
  • สำนักงานป้องกันควบคุมโรค จังหวัดขอนแก่น
  • สำนักงานป้องกันควบคุมโรค จังหวัดสงขลา

ระดับจังหวัด : 92 แห่ง 

ทั้งนี้ มีรายงานเพิ่มเติมว่า อาจเตรียมขยายไปยังโรงพยาบาลภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มเติมในอนาคต 

 

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด มีดังนี้

  1. หนังสือเดินทาง (Passport)
  2. บัตรประชาชน
  3. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน โดยสามารถมารับหนังสือรับรองฯ ตามที่ได้นัดหมายไว้

ทั้งนี้ จากข้อมูลตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 16 ตุลาคม 2564 ระบุว่า มีประชาชนมาขอรับวัคซีนพาสปอร์ตจำนวนมากโดยมีผู้มารับบริการเฉพาะที่ กรมควบคุมโรค 8,967 คน ขณะที่ภาพรวมในประเทศไทยมีประชาชนขอรับวัคซีนพาสปอร์ตแล้ว 31,340 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564)

จองคิวรับ วัคซีนพาสปอร์ต ผ่านแอปฯ หมอพร้อม เช็คขั้นตอน-เอกสารที่ต้องใช้

แท็กที่เกี่ยวข้อง