ดีเดย์ 16 ต.ค.นี้ รฟฟท.ปรับเวลาปิดให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต ลิงก์

15 ตุลาคม 2564

รฟฟท.ปรับเวลาเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ ตั้งแต่ 5.30-23.00น. เริ่ม 16 ต.ค.นี้ เป็นต้นไป หลังมติศบค.ลดเวลาเคอร์ฟิว

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ศบค.) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ลดเวลากำหนดห้ามให้ประชาชนออกนอกเคหสถานในเวลากลางคืน หรือเคอร์ฟิวจากเดิมกำหนดไว้ เวลา 22.00 - 04.00 น. ปรับเป็นเวลา 23.00 – 03.00 น.

ดีเดย์  16 ต.ค.นี้ รฟฟท.ปรับเวลาปิดให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต ลิงก์

ทั้งนี้บริษัทจึงเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เป็นเวลา 05.30 - 23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลง โดยรถไฟขบวนสุดท้ายจะออกจากสถานีต้นทางคือ สถานีพญาไท และสถานีสุวรรณภูมิ เวลา 22.30 น. และจะถึงสถานีปลายทางเวลา 23.00 น.