โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 94 ราย พบมีหญิงตั้งครรภ์ 1 อายุเกิน 60 ปี 72 ราย

15 ต.ค. 2564 | 06:20 น.

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,486 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 94 ราย จากภาคใค้ 36 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว พบเป็นกลุ่ม 607 ผู้อายุเกิน 60 ปี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวมกันถึง 94% โดยมีอายุเกิน 60 ปี 72 รายและมีหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิต 1 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,486 ราย ประกอบด้วย

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 9,410 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 867 ราย 
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 167 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 42 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 94 ราย

โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 94 ราย พบมีหญิงตั้งครรภ์ 1 อายุเกิน 60 ปี 72 ราย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 1,762,190 ราย รักษาตัวอยู่ 107,606 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 1,636,461 ราย เพิ่มขึ้น 10,711 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 18,029 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 15 ตุลาคม 2564 จำนวน 94 ราย แยกเป็นชาย 56 ราย หญิง 38 ราย ค่ากลางอายุ 71 ปี(27-106 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 10 ราย ภาคใต้ 36 ราย เป็นกลุ่ม 607 รวมกันถึง 94% แยกเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 72 ราย คิดเป็น 77%  7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 16 ราย คิดเป็น 17% และมีหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิต 1 ราย 

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

 • ความดันโลหิตสูง (54) 
 • เบาหวาน (30) 
 • ไขมันในเลือดสูง (24)
 • อ้วน (17)
 • โรคไต (12) 
 • ติดเตียง (3)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

ติดเชื้อในพื้นที่ 92 : คนรู้จัก 35 ราย  ,ครอบครัว 6 ราย, อาศัยในพื้นที่ระบาด 49 ราย อาชีพเสี่ยง 2 ราย