คพ. เตือนภัยอันตรายจากการใช้เตาเผาขยะคุณภาพต่ำ

14 ต.ค. 2564 | 23:55 น.

คพ. เตือนภัยอันตรายจากการใช้เตาเผาขยะคุณภาพต่ำนำมูลฝอยติดเชื้อเข้าไปเผาในเตาประเภทนี้ อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคหากใช้เตาเผาที่มีอุณหภูมิในห้องเผาสูงไม่มากพอ

 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัจจุบันได้มีผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเตาเผาขยะมูลฝอยขนาดเล็กที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอย และมักจะโฆษณาชวนเชื่อว่า เป็นเตาเผาไร้ควัน ไร้มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิง นอกจากนี้ บางรายมีการระบุว่าสามารถเผามูลฝอยติดเชื้อได้ด้วย โดยเฉพาะช่วง COVID-19

 

นายอรรถพล กล่าวว่า เตาเผาขยะประเภทนี้ เมื่อมีการซื้อหรือนำมาใช้งานจริงมักจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้เผาขยะ โดยอาจมีอาการแสบตา เกิดก๊าซพิษที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ และสารก่อมะเร็งที่จะส่งผลกระทบต่อร่างกายโดยตรง เนื่องจากขยะมูลฝอยหรือมูลฝอยติดเชื้อ มักมีค่าความชื้นสูงและไม่สามารถเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ จึงไม่เหมาะสมกับการเผาขยะทั่วไป เนื่องจากอุณหภูมิในการเผาสูงไม่ถึง 850 องศาเซลเซียส

นอกจากนี้ ยิ่งถ้านำมูลฝอยติดเชื้อเข้าไปเผาในเตาประเภทนี้ อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคหากใช้เตาเผาที่มีอุณหภูมิในห้องเผาสูงไม่มากพอ เถ้าที่เกิดขึ้นจากการเผา อาจมีโลหะหนักที่เป็นพิษ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เผา และประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง โดยเฉพาะเด็ก สตรี และคนชรา รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

คพ. เตือนภัยอันตรายจากการใช้เตาเผาขยะคุณภาพต่ำ

ดังนั้น ในการจัดการขยะมูลฝอยโดยเตาเผา จึงแนะนำว่า ควรเป็นเตาเผาขยะที่มีอุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๘๕๐ องศเซลเซียส รวมทั้งต้องมีระบบจัดการอากาศเสียและเถ้าที่เกิดขึ้น ให้เป็นไปตามมาตรฐาน หากประชาชนมีข้อสงสัยในเรื่องเตาเผาขยะที่มีการขาย  สอบถามได้ที่สายด่วนมลพิษ 1650 นายอรรถพล กล่าว