โควิดชลบุรี เสียชีวิตวันนี้ 5 ราย ติดเชื้อรายใหม่ 447 ราย

14 ตุลาคม 2564

โควิดชลบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 447 ราย จาก 3 คลัสเตอร์และสถานประกอบการ เฉพาะคลัสเตอร์ทหารเรือสัตหีบ ยอดป่วยสะสมแล้ว 1,227 ราย ผู้เสียชีวิตวันนี้ 5 รายประวัติมีโรคประจำตัว ไม่ได้รับวัคซีน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) อัพเดตสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวัน วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 447 ราย ยอดสะสม 95,341 ราย รักษาหายเพิ่ม 720 ราย ยอดรักษาหายสะสม 85,834 ราย กำลังรักษา 8,842 ราย เสียชีวิตวันนี้ 5 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 665 ราย

 

โควิดชลบุรี เสียชีวิตวันนี้ 5 ราย ติดเชื้อรายใหม่ 447 ราย

รายละเอียดการติดเชื้อรายใหม่ 

1. Cluster  เขตพื้นที่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ 8 ราย สะสม 1,227 ราย
   1.1 ทหารเกณฑ์ 7 ราย
   1.2 ข้าราชการทหารเรือ 1  ราย
2. Cluster แคมป์งานก่อสร้าง บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอศรีราชา 13 ราย สะสม 69 ราย
3. Cluster บริษัท CSSG  (Subcontract บริษัทในอำเภอพานทอง) 4 ราย สะสม 108 ราย
4. สถานประกอบการในจังหวัดระยองหลายแห่ง 21 ราย
5. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 15 ราย
6. บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย
7. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด
    7.1 จังหวัดนครราชสีมา 2 ราย
    7.2  กทม. 1 ราย
8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
     8.1 ในครอบครัว 137 ราย
     8.2 จากสถานที่ทำงาน 82 ราย
     8.3 บุคคลใกล้ชิด 14 ราย
     8.4 ร่วมวงสังสรรค์ 1 ราย
9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 33 ราย
10. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 114 ราย
 

รายละเอียดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19

วันนี้ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 5 รายเป็นผู้มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และทุกรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยหนัก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีอัตราป่วยหนักหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 มากกว่ากลุ่มอื่น ถึงแม้จะไม่ได้ออกนอกบ้าน แต่จะรับเชื้อจากคนในครอบครัวที่ออกไปทำงานนอกบ้านได้