วอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดฟรี 2,000 คน เช็คเงื่อนไข-คุณสมบัติได้ที่นี่

13 ตุลาคม 2564

นนท์พร้อม เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดสูตรไขว้ ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า ผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี รวม 2,000 ราย วันนี้เริ่มคิวแรก 8 โมงเช้า เช็คเลย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย วอล์คอินเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดสูตรไขว้ในวันนี้ 14 ตุลาคม 2564 ณ จุดให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารหอประชุมวัดไทรใหญ่ รวม 2,000 คน  

โดย นนท์พร้อม ready to work ประกาศเปิด walk in ที่ อาคารหอประชุมวัดไทรใหญ่ จำนวน 2,000 คน

เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac+AstraZeneca สำหรับผู้มีอายุ 18-59 ปี วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 8.00-14.00 น.

รวมถึงผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบนนท์พร้อม แต่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนสามารถไปขอรับวัคซีนได้

 

วอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดฟรี 2,000 คน เช็คเงื่อนไข-คุณสมบัติได้ที่นี่

 

ในขณะที่ภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น. ระบุว่า กลุ่มเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่ม จำนวน 16,035 โดส ยอดฉีดสะสม 1,639,850 โดส

คิดเป็นสัดส่วนผู้ได้รับวัคซีนจากประชากร 1.61 ล้านคน (เป้าหมายฉีด 70%) ฉีดวัคซีนเข็มแรก สะสมรวม 903,711 คน คิดเป็น 56.16% ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ยอดสะสมรวม 702,165 คน คิดเป็น 43.63%

 

วอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดฟรี 2,000 คน เช็คเงื่อนไข-คุณสมบัติได้ที่นี่

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี