GISTDA เปิดข้อมูลดาวเทียม พบ 10 จังหวัดภาคกลาง มีน้ำท่วมขังเฉียด 8 แสนไร่

12 ต.ค. 2564 เวลา 4:15 น. 19

GISTDA ใช้ดาวเทียม Cosmo Skymed-1 วันที่ 12 ต.ค.64 ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตภาคกลาง ล่าสุดพบพื้นที่น้ำท่วมขัง 10 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 798,590 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มต่ำ รวมถึงทุ่งรับน้ำ พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลัก ชุมชนที่อยู่อาศัยบางส่วน

12 ต.ค.64 เพจ GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์ข้อความว่า GISTDA ใช้ดาวเทียม Cosmo Skymed-1 วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตภาคกลาง ล่าสุดพบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของจังหวัด #นครสวรรค์ #พระนครศรีอยุธยา #สุพรรณบุรี #พิจิตร #อ่างทอง #ชัยนาท #สิงห์บุรี #อุทัยธานี #ลพบุรี และ #สระบุรี รวมทั้งสิ้น 798,590 ไร่

ทั้งนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มต่ำ รวมถึงทุ่งรับน้ำ พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลัก และชุมชนที่อยู่อาศัยบางส่วน

GISTDA เปิดข้อมูลดาวเทียม พบ 10 จังหวัดภาคกลาง มีน้ำท่วมขังเฉียด 8 แสนไร่

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

แท็กที่เกี่ยวข้อง