“กฤษฎีกา”พร้อมปรับแก้พรบ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาตาม WADA

11 ต.ค. 2564 เวลา 6:02 น. 114

“กฤษฎีกา”แจงพรบ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขให้ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการของ WADA  

 

วันนี้(11 ต.ค.64) นายนพดล เภรีฤกษ์ โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชี้แจงว่า

 

ตามที่มีการเสนอข่าวว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 ว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอเรียนชี้แจงว่า การแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 นั้น คณะรัฐมนตรีและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพิ่งรับทราบข้อสังเกตขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency : WADA) ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

ขณะนี้กำลังประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าประเด็นที่ WADA ต้องการให้แก้ไขเพิ่มเติมมีเรื่องใดบ้าง หากได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันเป็นลายลักษณ์อักษรจากการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้ว จะได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้ถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการต่อไป

                              “กฤษฎีกา”พร้อมปรับแก้พรบ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาตาม WADA

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง