โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 116 ราย อายุสูงสุด 102 ต่ำสุด 23 ปี

08 ต.ค. 2564 เวลา 6:21 น. 251

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,140 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 116 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวานมากที่สุด พบเป็นกลุ่ม 607 ผู้อายุเกิน 60 ปี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวมกันถึง 96% โดยเป็นผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีถึง 93 ราย อายุสูงสุด 102 ปี ต่ำสุด 23 ปี

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,140 ราย ประกอบด้วย

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 10,080 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 972 ราย 
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 72 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 16 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 116 ราย

โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 116 ราย อายุสูงสุด 102 ต่ำสุด 23 ปี

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 1,689,437 ราย รักษาตัวอยู่ 110,113 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 1,561,790 ราย เพิ่มขึ้น 9,933 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 17,440 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 8 ตุลาคม 2564 จำนวน 116 ราย แยกเป็น เป็นชาย 56 ราย หญิง 60 ราย ค่ากลางอายุ 72 ปี(23-102 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 28 ราย เป็นกลุ่ม 607 รวมกันถึง 96% แยกเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 93 ราย คิดเป็น 80%  7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 18 ราย คิดเป็น 16%   


โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

 • ความดันโลหิตสูง (61) 
 • เบาหวาน (39) 
 • ไขมันในเลือดสูง (25)
 • อ้วน (27)
 • โรคไต (25) 
 • ติดเตียง (3)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

ติดเชื้อในพื้นที่ 114: คนรู้จัก 56 ราย  ,ครอบครัว 4 ราย, อาศัยในพื้นที่ระบาด 53 ราย อาชีพเสี่ยง 1 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง