วัคซีนโควิดเด็ก เช็คจุดฉีด 15 โรงเรียนใน กทม.มีที่ไหนบ้าง

01 ต.ค. 2564 | 22:00 น.

4 ต.ค.นี้ ดีเดย์ฉีดวัคซีนโควิดเด็ก 12- 17ปี สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจุดฉีดวัคซีน 15 โรงเรียนใน กทม.มีที่ไหนบ้าง เช็คเลย

วัคซีนโควิดเด็ก ในวันที่ 4 ต.ค.64 นี้ ถือเป็นวันดีเดย์ฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์ฟรีให้กับเด็ก 12- 17ปี  วัคซีนไฟเซอร์ และในข้อสรุประบุว่า ฉีด 2 เข็ม ห่าง 3-4 สัปดาห์  เหมือนกันทั้งชายและหญิง

ความคืบหน้าล่าสุด นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

สรุปว่ากลุ่มนักเรียนที่จะได้รับวัคซีนโควิด จากการรวบรวมรายชื่อที่แจ้งมาจากการเเสดงความจำนงค์ของผู้ปกครอง เดิมทีเตรียมเป้าไว้ 4.6 ล้านคน

แต่เมื่อรวมรายงานเข้ามาจากทั่วประเทศพบว่าจำนวนทั้งสิ้น 5,048,000 คน และปรากฎการแสดงความจำนงค์ฉีดวัคซีนเข้ามา 3,618,000 กว่าคน คิดเป็น 71 %

ขณะที่ระยะดำเนินการฉีดนั้น จะเริ่มฉีดในวันที่ 4 ต.ค.นี้ ส่วนเข็มททที่ 2 ไม่เกินสัปดาห์ที่ 4 แต่ในหลายพื้นที่อาจฉีดได้ไม่หมดภายในสัปดาห์ฌดียว ก็จะมีการพิจารณาต่อไปเพื่อไม่อยากให้กระทบการเปิดเรียน

ส่วนระยะสิ้นสุดไม่กำหนดการฉีด เพราะอาจมีคนเพิ่มเติมแสดงความจำนงเข้ามา ส่วนใครตกหล่นก็ดำเนินการไปได้ ส่วนกรณีเด็กประถม อายุต่ำกว่า 12 ปี จะใช้มาตราการป้องกันอื่นๆควบคุม และยังต้องรอความก้าวหน้าทางวัคซีนต่อไป

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายการฉีดวัคซีนให้ นักเรียนมัธยม อายุ 12 ปีขึ้นไป ในโรงเรียนสังกัด กทม.เริ่มวันที่ 4 ต.ค.64 โดยผลการสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนสังกัด กทม.จำนวน 109 โรงเรียน พบว่านักเรียนมีความประสงค์รับวัคซีน จำนวน 33,048 คน จากทั้งหมด 37,466 คน คิดเป็น 88.21% แบ่งเป็นดังนี้

กลุ่มกรุงเทพเหนือ  5,407 คน

กลุ่มกรุงเทพกลาง  1,546 คน

กลุ่มกรุงเทพใต้  2,777 คน

กลุ่มกรุงเทพตะวันออก  10,886 คน

กลุ่มกรุงธนเหนือ  3,866 คน

กลุ่มกรุงธนใต้   8,566 คน

วัคซีนฉีดที่โรงเรียน  รวม 15 โรงเรียน ดังนี้

1.กลุ่มกรุงเทพเหนือ 3 โรงเรียน ได้แก่ รร.มัธยมประชานิเวศน์, รร.บางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) และรร.ไทยนิยมสงเคราะห์

2.กลุ่มกรุงเทพกลาง 1 โรงเรียน ได้แก่ รร.สามเสนนอก

3.กลุ่มกรุงเทพใต้ 1 โรงเรียน ได้แก่ รร. วัดปากบ่อ 

4.กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 4 โรงเรียน ได้แก่ รร.มัธยมบ้านบางกะปิ, รร.มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์, รร.บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) และรร.หนองจอกพิทยานุสรณ์ 

5.กลุ่มกรุงธนเหนือ 2 โรงเรียน ได้แก่ รร.มัธยมวัดสุทธาราม และรร.มัธยมปุรณาวาส

6.กลุ่มกรุงธนใต้ 4 โรงเรียน ได้แก่ รร.นาหลวง , รร.วัดสะแกงาม, รร.พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ และรร.วัดอุดมรังสี