คนละครึ่งเฟส 3 เช็ค 4 ขั้นตอน คลิกฟู้ดเดลิเวอรี่ Grab , LINEMAN ได้แล้วเช็คด่วน

29 ก.ย. 2564 เวลา 17:09 น. 659

คนละครึ่งเฟส 3 www.คนละครึ่ง.com เช็ค 4 ขั้นตอน คลิกสั่งอาหารผ่านเดลิเวอรี่สองค่ายยักษ์ Grab และ LINEMAN เริ่มวันไหนเช็คด่วน

จากกรณีที่ประชาชนผู้ได้รับสิทธิลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3  อยากให้กระทรวงการคลังปลดล็อกสั่งอาหารผ่านผู้เดลิเวอรี่ เพื่อความปลอดภัยจากการแพร่เชื้อโควิด -19

 

ล่าสุด กระทรวงการคลัง ได้ปลดล็อกให้ผู้ที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 สามารถสั่งซื้อผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แล้ว โดยในวันที่ 4 ตุลาคมนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 ที่ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com สามารถคลิกสั่งอาหารผ่าน Grab และ LINEMAN เริ่มวันแรก 4 ต.ค.64

 

ล่าสุด นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผู้ได้รับสิทธิโครงการ “คนละครึ่งเฟส 3”  และโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม  Grab และ LINEMAN โดยจะเริ่มเปิดให้ใช้บริการตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เวลา 06.00 – 20.00 น. ของทุกวัน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ดังนี้

 

1.เข้าแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” กดแถบแบนเนอร์ (Banner) ฟู้ดเดลิเวอรี่ในหน้าแรก หรือสามารถเข้าผ่าน g-Wallet กด Banner โครงการ "คนละครึ่ง ระยะที่ 3"  หรือโครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" แล้วจึงกด Banner ฟู้ดเดลิเวอรี่

 

2. กด “สั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม” บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้วจึงเลือกผู้ให้บริการฟู้ด เดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ต้องการใช้งาน หรือสามารถกด “ค้นหาเมนูหรือร้านอาหาร” เพื่อเลือกซื้ออาหาร/เครื่องดื่มได้

 

 

คนละครึ่งเฟส 3 เช็ค 4 ขั้นตอน คลิกฟู้ดเดลิเวอรี่ Grab , LINEMAN ได้แล้วเช็คด่วน

3.หลังจากเลือกตามข้อ 2 ระบบจะเชื่อมไปที่แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเพื่อสั่งอาหาร/เครื่องดื่มจากร้านอาหาร/เครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยประชาชนจะต้องชำระค่าส่งที่แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มก่อน

 

4. ประชาชนจะได้รับการแจ้งเตือนให้ชำระค่าอาหาร/เครื่องดื่มบน g-Wallet และกดปุ่มชำระค่าอาหาร/เครื่องดื่มพร้อมใช้สิทธิผ่าน g-Wallet โดยต้องชำระเงินภายใน 5 นาที

 

ทั้งนี้ รัฐจะสนับสนุนเงินในส่วนค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่มเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด โดยผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการฯ ที่ประสงค์จะขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นไป โดยสามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเพื่อขายอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการฯ ได้เพียงรายเดียว ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 30,000 รายแล้ว และสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขได้ที่ www.คนละครึ่ง.com และ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com

ขณะที่ความคืบหน้าผู้ใช้สิทธิ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ณ วันที่ 28 กันยายน 2564 มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 24.32 ล้านราย จากผู้เข้าร่วมโครงการรวม 27 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 67,468.5 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 34,333.4 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 33,135.1 ล้านบาท โดยมีจำนวนผู้ใช้สิทธิครบ 1,500 บาท ประมาณ 10 ล้านราย

 

และในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 กระทรวงการคลังจะโอนวงเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 รอบที่ 2 เพิ่มเติม จำนวน 1,500 บาท โดยนำไปรวมกับวงเงินสิทธิคงเหลือจากรอบแรกให้อัตโนมัติ โดยหากประชาชนลงทะเบียนใหม่และได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จะได้รับวงเงินสิทธิรวมทั้งสิ้น 3,000 บาท  โดยสามารถใช้จ่ายในโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ยังสามารถลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 ของทุกวัน จนกว่าจะครบ 28 ล้านสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือผ่าน g-Walletบนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จนกว่าจะครบ 1 ล้านสิทธิ

 

ส่วนสิทธิคงเหลือ คนละครึ่งเฟส 3 คงเหลือกว่า 9 ล้านสิทธิ หากลงทะเบียนหลังวันที่ 1 ต.ค. ได้รับสิทธิยืนยันตัวตนสำเร็จ กระทรวงการคลัง โอนเงินเข้าแอปฯเป๋าตัง จำนวน 3,000 บาทรวดเดียว

 

ที่มา : คนละครึ่งเฟส 3

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง