เช็คครม.ปรับเงื่อนไข-เกณฑ์สินเชื่อช่วยเอสเอ็มอีเข้าถึงเงินทุนง่ายขึ้น

28 ก.ย. 2564 เวลา 10:00 น. 90

เช็คที่นี่ ครม.ปรับเกณฑ์และเงื่อนไขสินเชื่อช่วยเอสเอ็มอีจากผลกระทบโควิด-19 ให้เข้าถึงเงินทุน แบ่งเบาภาระชำระหนี้ ประคองการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ มีอะไรบ้าง

28 กันยายน 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ล่าสุดวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น 

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมครม.วันนี้ได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับดำเนินโครงการ 135 ล้านบาท

สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ปรับปรุง ได้แก่

-วัตถุประสงค์การกู้ ให้ครอบคลุมถึงการลงทุน ขยายและปรับปรุงกิจการ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ จากเดิมที่จะให้สินเชื่อเฉพาะการเสริมสภาพคล่องเท่านั้น 

-ปรับปรุงระยะเวลาการกู้จากเดิมไม่เกิน 5 ปี เป็น ไม่เกิน 10 ปี โดยปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 2 ปี โดยให้รวมถึงลูกหนี้ที่ได้รับสินเชื่อไปก่อนมีการปรับปรุงรายละเอียดครั้งนี้ด้วย โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินโครงการ จะประสานติดต่อลูกหนี้เพื่อดำเนินตามขั้นตอนต่อไป 

-ปรับปรุงเงื่อนไขการชดเชยของรัฐบาล ที่จะชดเชยความเสียหายที่เกิดจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ร้อยละ 100 สำหรับ NPL ไม่เกินร้อยละ 40 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ จากเดิมที่กำหนดชดเชยร้อยละ 100 สำหรับกรณี NPL ไม่เกินร้อยละ25 และชดเชยร้อยละ 50 กรณี NPL เกินร้อยละ 25 แต่ไม่กินร้อยละ 40 

รองโฆษกรัฐบาล กล่าวว่า สำหรับการปรับปรุงเกณฑ์และเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยและเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น สามารถช่วยแบ่งเบาภาระการผ่อนชำระหนี้เพื่อประคับประคองการฟื้นฟูธุรกิจให้สามารถดำเนินการได้ต่อไป

รวมถึงช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการปล่อยสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังมีความไม่แน่นอน

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังรายงานว่า โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19  ได้รับอนุมัติจาก ครม. เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563  ซึ่ง ณ วันที่ 24 ส.ค. 2564 ธพว. ได้อนุมัติสินเชื่อตามโครงการแล้ว 4,639 ราย เป็นเงิน 8,008 ราย จากวงเงินทั้งโครงการ 10,000 ล้านบาท มีวงเงินคงเหลือ 1,992 ล้านบาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง