ฉีด Pfizer เด็ก 12-15 ปีราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯแนะผู้ชาย 1 เข็ม-ผู้หญิง 2 เข็ม

24 ก.ย. 2564 | 14:14 น.

หมอเฉลิมชัยเผยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยแนะการฉีดวัคซีน Pfizer ให้เด็กอายุ 12-15 ปี ชี้เป็นผู้ชาย 1 เข็มและผู้หญิง 2 เข็ม

รายงานข่าวระบุว่า น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (หมอเฉลิมชัย) รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ส่วนตัว "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" โดยมีข้อความว่า
แนะนำให้ฉีดวัคซีน Pfizer แก่เด็กอายุ 12-15 ปีแล้ว โดยเด็กผู้ชายให้ฉีดเข็มเดียวก่อน ส่วนเด็กผู้หญิงฉีดสองเข็มได้เลย ตามประกาศคำแนะนำของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
จากกรณี เตรียมการเปิดโรงเรียนในภาคการศึกษาใหม่ และทางการมีนโยบายฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้กับเด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษานั้นมีข้อเท็จจริงเป็นลำดับดังนี้
1.ผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี สามารถฉีดวัคซีนได้ทุกชนิดที่ อย.อนุมัติแล้วได้แก่ Sinovac ,Sinopharm ,AstraZeneca ,Pfizer ,Moderna และ JNJ
2.ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 16-18 ปี สามารถฉีดวัคซีน Pfizer ได้เพราะอย.อนุมัติให้ฉีดได้เหมือนประเทศต่างๆ
3.ในเด็กอายุ 12-15 ปี ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้มีประกาศฉบับที่สอง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ให้คำแนะนำว่า
3.1 เด็กที่มีโรคประจำตัวเป็นกลุ่มเสี่ยงให้ฉีดวัคซีนได้ 
3.2 เด็กที่มีสุขภาพปกติดี ให้ชะลอการฉีดวัคซีนไว้ก่อน

ฉีด Pfizer เด็ก 12-15 ปี ผู้ชาย 1 เข็ม-ผู้หญิง 2 เข็ม
4.ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้มีประกาศคำแนะนำเพิ่มเติมเป็นฉบับที่สาม ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 สรุปว่า
4.1 เด็กอายุ 12-15 ปี ให้ฉีดวัคซีนที่ อย.อนุมัติแล้ว คือวัคซีน mRNA สองชนิด Pfizer และ Moderna 
4.2 เด็กผู้หญิง ให้ฉีด 2 เข็มห่างกัน 3-4 สัปดาห์ 
4.3 เด็กผู้ชาย ให้ฉีดเข็มเดียวก่อน  แล้วรอข้อมูลต่อไป

เหตุผลคือ
มีรายงานจากการเฝ้าระวังช่วง 1 มกราคม 2564 ถึง 18 มิถุนายน 2564 ที่สหรัฐอเมริกา พบว่า
เด็กผู้ชาย อายุ 12-15 ปี เมื่อฉีดวัคซีน mRNA เข็มที่สอง พบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ 162.2 รายต่อ 1,000,000 โดส
ในขณะที่เด็กผู้หญิงพบเพียง 13 รายต่อ 1,000,000 โดส
โดยพบน้อยมากในการฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่ง
โดยเด็กที่ได้รับวัคซีนหนึ่งเข็ม และสองเข็ม จะสามารถป้องกันการนอนโรงพยาบาลจากป่วยเป็นโควิดได้ใกล้เคียงกันคือ 94 และ 96% เพียงแต่ป้องกันการติดเชื้อได้แตกต่างกันคือ 36 % และ  88%
4.3 เด็กที่ฉีดวัคซีน mRNA แล้ว ให้งดการออกกำลังกายหรือการทำกิจกรรมอย่างหนัก เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์หลังจากฉีดวัคซีน เพื่อลดโอกาสการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
4.4 แนะนำให้ฉีดคุณครูและบุคลากรของโรงเรียนให้ครบทุกราย
4.5 แนะนำให้ฉีดผู้ปกครองและสมาชิกครอบครัวของนักเรียนที่จะต้องไปโรงเรียน

Moderna ยังไม่เข้ามาในประเทศไทย
ทั้งนี้ข้อมูลสถิติที่เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการออกประกาศดังกล่าวได้แก่
1.อย.อนุมัติให้วัคซีน Pfizer และ Moderna ฉีดได้ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป
2.ขณะนี้วัคซีน Moderna ยังไม่ได้นำเข้ามา คงมีแต่วัคซีน Pfizer
3.การฉีดวัคซีน mRNA เข็มที่หนึ่งไม่ค่อยพบเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ แต่มาพบมากในการฉีดเข็มที่สอง
4.ผลข้างเคียงเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ จะพบในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงอย่างมีนัยสำคัญ
5.พบตัวเลขผู้ที่อายุน้อยกว่า 18 ปี เริ่มมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น โดยจากการเก็บข้อมูลของกรมควบคุมโรคช่วง 1 เมษายน 2564 ถึง 15 กันยายน 2564 คือการระบาดระลอกสาม

ในเด็ก 14.13 ล้านคน พบติดเชื้อ 184,225 คน คิดเป็น 1.3%

ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า 18 ปี พบติดเชื้อ 1,324,222 คน จากจำนวนผู้ใหญ่ 52.43 ล้านคน คิดเป็น 2.53%
ความแตกต่าง ของการติดเชื้อในเด็กกับผู้ใหญ่ ได้ขยับลดลงเหลือเพียงสองเท่า
ส่วนอัตราการเสียชีวิตในผู้อายุต่ำกว่า 18 ปี ยังน้อยกว่าผู้ใหญ่มากถึง 62 เท่า
ทั้งนี้ "ฐานเศรษฐกิจ" ติดตามข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (Covid-19)ให้เด็กต่างประเทศพบว่า 
ประเทศสหรัฐอเมริกา อนุมัติให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กกลุ่มอายุ 12-15 ปี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อนุมัติให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ กับกลุ่มเด็กอายุ 12-15 ปี ในเดือนพฤษภาคม ต่อมาในเดือนสิงหาคมได้มีการอนุมัติให้ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ในกลุ่มเด็กอายุตั้งแต่ 3-17 ปี
ประเทศอินโดนีเซีย อนุมัติให้ใช้วัคซีนซิโนแวค กับกลุ่มเด็กอายุ 12-17 ปี ในวันที่ 28 มิถุนายน
ประเทศสิงคโปร์ อนุมัติให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ กับกลุ่มเด็กอายุ 12-15 ปี ในวันที่ 1 มิถุนายน
ประเทศญี่ปุ่น อนุมัติให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ กับกลุ่มเด็กอายุ 12-16 ปี ในเดือนมิถุนายน
ประเทศฟิลิปปินส์ อนุมัติให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ กับกลุ่มเด็กอายุ 12-15 ปี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม
ประเทศนิวซีแลนด์ อนุมัติให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ กับกลุ่มเด็กอายุ 12-15 ปี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน

ประเทศทั่วโลกส่วนใหญ่เลือกฉีดไฟเซอร์
ประเทศเม็กซิโก อนุมัติให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ กับกลุ่มเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
ประเทศบราซิล อนุมัติให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ ในกลุ่มเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน
ประเทศแคนาดา อนุมัติให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ ในกลุ่มเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม
ประเทศชิลี อนุมัติให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ ในกลุ่มเด็กอายุ 12-16 ปี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
ประเทศปารากวัย อนุมัติให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ ในกลุ่มเด็กอายุ 12-17 ปี เฉพาะที่มีโรคประจำตัวเท่านั้น
ประเทศอิสราเอล อนุมัติให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ ในกลุ่มเด็กอายุ 12-15 ปี ในเดือนมิถุนายน
สำหรับชาติสมาชิกอียูที่ฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ประกอบด้วย เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี ออสเตรีย เอสโตเนีย ฮังการี อิตาลี ลิทัวเนีย สเปน โดยส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกวัคซีน mRNA เกือบทั้งหมด