ลงทะเบียนรวมหนี้เป็นก้อนเดียว กับธนาคารออมสิน ต้องทำยังไง สรุปให้ที่นี่

23 ก.ย. 2564 เวลา 10:22 น. 90.6k

ตรวจสอบขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือ “รวมหนี้เป็นก้อนเดียว” กับธนาคารออมสิน ทั้งสินเชื่อบ้าน บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด ต้องทำยังไง สรุปให้ที่นี่

ฐานเศรษฐกิจ เกาะติดโครงการ/มาตรการ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือ การรวมหนี้เป็นก้อนเดียว เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายสินเชื่อบ้าน บัตรเครดิต บัตรกดเงิน ในภาวะที่แสนยากลำบากในสถานการณ์โควิด ที่อาจจะผ่อนชำระหรือจ่ายไม่ไหว 

ในวันนี้ นำเสนอ มาตรการรวมหนี้เป็นก้อนเดียว หรือ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สำหรับลูกค้าธนาคารออมสิน ที่มีการยกตัวอย่าง โดยอธิบายดังนี้

เดิม 

 • ลูกค้ากู้สินเชื่อเคหะจากธนาคารออมสิน 4 ล้านบาท และมีราคาประเมินหลักทรัพย์ 4 ล้านบาท

ปัจจุบัน 

 • ภาระหนี้สินเชื่อเคหะคงเหลือ 3.5 ล้านบาท และมีภาระหนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสินค้างชำระ 200,000 บาท

ส่วนต่าง 

 • ของมูลค่าหลักประกัน (ราคาประเมินหลักทรัพย์) กับภาระหนี้สินเชื่อเคหะจึงเท่ากับ 500,000 บาท
 • เมื่อลูกค้ามีหนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสินค้างชำระ 200,000 บาท ซึ่งไม่เกินส่วนต่างของมูลค่าหลักประกัน 500,000 บาท จึงสามารถเข้าร่วมมาตรการ debt consolidation ได้ โดยจะมีสิทธิได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยของหนี้บัตรเครดิตเป็นไม่เกิน MRR 

ลงทะเบียนรวมหนี้เป็นก้อนเดียว กับธนาคารออมสิน ต้องทำยังไง สรุปให้ที่นี่

ส่วนการลงทะเบียน รวมหนี้เป็นก้อนเดียว หรือ การปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อยโดยวิธีการรวมหนี้ ของธนาคารออมสินให้ดำเนินการดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์ ธนาคารออมสิน https://www.gsb.or.th จากนั้นเลือกไปที่ ลูกค้าบุคคล > สินเชื่อ > มาตรการช่วยเหลือลูกค้า > การปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อยโดยวิธีการรวมหนี้
 2. คลิกที่คำว่า การปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อยโดยวิธีการรวมหนี้ เมื่อเข้าไปแล้วจะมีข้อความว่า "ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ความช่วยเหลือมาตรการนี้กับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินเพื่อเข้าร่วมโครงการรวมหนี้"
 3. คุณสมบัติลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมมาตรการ : 1. เป็นลูกหนี้สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน ที่ไม่ถูกจัดชั้นเป็นหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) หรือไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ และ 2. เป็นลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารออมสิน เช่น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด

ลงทะเบียนรวมหนี้เป็นก้อนเดียว กับธนาคารออมสิน ต้องทำยังไง สรุปให้ที่นี่

4. ทำการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 • เลขที่บัตรประชาชน
 • ชื่อ - นามสกุล
 • โทรศัพท์มือถือ (ตัวอย่าง 08xxxxxxxx)
 • Email
 • ผลกระทบ

5. กดลงทะเบียน

ทั้งนี้การรวมหนี้ หรือ ปรับโครงสร้างหนี้ ดังกล่าว มีกำหนดเวลา วันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564 

ที่มา เว็บไซต์ธนาคารออมสิน

แท็กที่เกี่ยวข้อง