ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 46.66 ล้านโดส เข็มสอง 16.30 ล้านราย

23 ก.ย. 2564 เวลา 4:34 น. 54

ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 46.66 ล้านโดส เพิ่มขึ้น 6.46 แสนแสนโดส กทม.ฉีดแล้ว 11.63 ล้านโดส ด้าน 10 ชาติอาเซียนฉีดแล้วรวม 334.91 ล้านโดส ขณะที่ทั่วโลกฉีดแล้ว 5,984 ล้านโดส

นับจากไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  จำนวนการได้รับวัคซีนโควิดสะสม (28 ก.พ. - 22 ก.ย. 2564) รวม 46,669,535 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 22 กันยายน 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 646,519 โดส

 • เข็มที่ 1 : 240,789 ราย
 • เข็มที่ 2 : 404,841 ราย
 • เข็มที่ 3 : 889 ราย

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 46.66 ล้านโดส เข็มสอง 16.30 ล้านราย

 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 29,741,899 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 16,303,999 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 623,637 ราย

กทม.ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 11.63 ล้านโดส

กรุงเทพมหานคร(กทม.) รายงานผลการดำเนินการให้บริการวัคซีนโควิด-19 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย.64 เวลา 08.00 น.

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 46.66 ล้านโดส เข็มสอง 16.30 ล้านราย

 • ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม 47,554 โดส
 • ยอดผู้รับวัคซีนสะสม 11,631,064 โดส

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 46.66 ล้านโดส เข็มสอง 16.30 ล้านราย

ทั่วโลกฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 5,984 ล้านโดส

วันที่ 21 ก.ย.64 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 5,984 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 30.4 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 386 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 182 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 46.66 ล้านโดส เข็มสอง 16.30 ล้านราย

10 ชาติอาเซียนฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 334.91 ล้านโดส

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 334.91 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (77.7% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 126.26 ล้านโดส รายละเอียด ดังนี้

 1. อินโดนีเซีย จำนวน 126,261,777 โดส (29.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
 2. ไทย จำนวน 45,211,101 โดส (44.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
 3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 41,414,015 โดส (20.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
 4. มาเลเซีย จำนวน 40,664,674 โดส (67.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
 5. เวียดนาม จำนวน 34,553,590 โดส (28.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
 6. กัมพูชา จำนวน 23,527,480 โดส (72.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
 7. สิงคโปร์ จำนวน 9,127,262 โดส (77.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
 8. เมียนมา จำนวน 9,001,616 โดส (10.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
 9. ลาว จำนวน 4,735,714 โดส (38.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
 10. บรูไน จำนวน 415,538 โดส (57.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 46.66 ล้านโดส เข็มสอง 16.30 ล้านราย

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ , กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

แท็กที่เกี่ยวข้อง